eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawne › Projekty ustaw

Wyszukaj projekt ustawy:

Liczba znalezionych pozycji: 2811

Powyższe warunki spełniają projekty ustaw:

Tytuł Kadencja/ Nr druku Status
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 7/3988 przed III czytaniem
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw 7/3985 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów 7/3946 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 7/3931 przed III czytaniem
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 7/3930 uchwalony
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych 7/3929 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 7/3927 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy 7/3926 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" 7/3925 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 7/3919 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 7/3913 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 7/3904 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 7/3901 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw 7/3896 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 7/3887 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 7/3886 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 7/3879 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne 7/3878 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 7/3877 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach 7/3876 przed III czytaniem

strony : [ 1 ] . 2 ... 10 ... 50 ... 141

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: