eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2017 › poz. 1894

Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1894

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2017 r.

 • Organ wydający MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2017-10-10
 • Data wydania 2017-10-09
 • Data wejścia w życie 2017-10-16
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2017 - wszystkie pozycje z dnia 2017-10-10

 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1897

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1896

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1895

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1894

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1892

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1891

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1890

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1889

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1888

  Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1887

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1886

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1885

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Zachodniego
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1884

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1883

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. sygn. akt SK 31/15
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1882

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1881

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1880

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1879

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów
 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1878

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: