eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1999-09-10
aktualizacja: 2022-06-06

Kodeks karny skarbowy to podstawowy (i jednocześnie jedyny) akt normatywny z zakresu prawa karnego skarbowego. Jak już wynika z samej jego nazwy, regulacja ta określa przestępstwa i zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, czyli związane z uszczupleniem dochodów podatkowych oraz celnych państwa i naruszeniem jego interesów finansowych.

Polski kodeks karny skarbowy składa się z trzech podstawowych części (tytułów). Pierwsza część dotyczy przestępstw i wykroczeń skarbowych, druga postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe a trzecia traktuje o postępowaniach wykonawczych w przypadku wykroczeń czy przestępstw skarbowych.


Dz. U. 1999 Nr 83 poz. 930 U S T A W A z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy


TYTUŁ I

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
DZIAŁ I
Część ogólna
Rozdział 1 Przepisy wstępne (Art. 1. - Art. 15.)
Rozdział 2 Zaniechanie ukarania sprawcy (Art. 16. - Art. 19.)
Rozdział 3 Przestępstwa skarbowe (Art. 20. - Art. 45.)
Rozdział 4 Wykroczenia skarbowe (Art. 46. - Art. 52.)
Rozdział 5 Objaśnienie wyrażeń ustawowych (Art. 53. - Art. 53.)
DZIAŁ II
Część szczególna
Rozdział 10 (uchylony)

TYTUŁ II

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
DZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE
Rozdział 11 Przepisy ogólne (Art. 113. - Art. 119.)
Rozdział 12 Strony i ich procesowi przedstawiciele (Art. 120. - Art. 128.)
Rozdział 13 Zatrzymanie rzeczy. Zabezpieczenie majątkowe (Art. 129. - Art. 132a.)
Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego (Art. 133. - Art. 135.)
DZIAŁ II
POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODĄ SPRAWCY
Rozdział 15 Postępowanie mandatowe (Art. 136. - Art. 141.)
Rozdział 16 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Oddział 1 Przebieg negocjacji (Art. 142. - Art. 147.)
Oddział 2 Zezwolenie (Art. 148. - Art. 149.)
DZIAŁ III
POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE (Art. 150. - Art. 156.)
DZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM
Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (Art. 157. - Art. 164.)
DZIAŁ V
POSTĘPOWANIE NAKAZOWE (Art. 171. - Art. 172.)
DZIAŁ VI
POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH
Rozdział 19 Przesłanki (Art. 173. - Art. 173.)
Rozdział 20 Przebieg postępowania (Art. 174. - Art. 177.)

TYTUŁ III

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
DZIAŁ I
Część ogólna
Rozdział 21 Zakres obowiązywania (Art. 178. - Art. 178.)
Rozdział 22 Postępowanie (Art. 179. - Art. 181.)
DZIAŁ II
Część szczególna
Rozdział 23 Wykonywanie kar (Art. 182. - Art. 188.)
Rozdział 24 Wykonywanie środków karnych (Art. 189. - Art. 191.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2022 r. poz. 859Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: