eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Prawo budowlane

Prawo budowlane

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1994-07-07
aktualizacja: 2016-11-08

Ustawa Prawo budowlane jest aktem normatywnym regulującym kwestie projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Prawo budowlane określa również zakres działania, oraz prawa i obowiązki organów administracji publicznej we wspomnianych dziedzinach.

Prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów, określających między innymi prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, budowę i oddawanie do użytku obiektów budowlanych czy zasady utrzymania ich.

Prawo budowlane ustala również normy związane z ochroną środowiska podczas rozbiórek oraz wznoszenia nowych obiektów budowlanych i ich utrzymania, zasady regulujące działalność zawodową osób związanych z budownictwem (uprawnienia budowlane) oraz ich odpowiedzialność karną i zawodową.


Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 U S T A W A z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1)


Rozdział 1

Przepisy ogólne (Art. 1. - Art. 11.)

Rozdział 2

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Art. 12. - Art. 16.)

Rozdział 3

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (Art. 17. - Art. 27.)

Rozdział 5

Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych (Art. 41. - Art. 60.)

Rozdział 6

Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61. - Art. 72.)

Rozdział 7

Katastrofa budowlana (Art. 73. - Art. 79.)

Rozdział 9

Przepisy karne (Art. 90. - Art. 94.)

Rozdział 10

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie (Art. 95. - Art. 102.)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe (Art. 103. - Art. 108.)
Załącznik Załącznik


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: