eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks karny

Kodeks karny

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-06-06
aktualizacja: 2016-07-29

Kodeks karny to podstawowa norma regulująca zasady odpowiedzialności za przestępstwa, zawierająca katalog przestępstw oraz kary za nie grożące, łącznie z zasadami ich wymierzania. Podaje również zasady warunkowego zawieszenia wykonywania kary. Kodeks karny zawiera definicje przestępstw, określa również okoliczności łagodzące (między innymi regulacje dotyczące zakresu obrony koniecznej) oraz zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej. Kodeks karny przewiduje również odpowiedzialność za formy współsprawstwa przestępstwa, przygotowanie czy usiłowanie popełnienia przestępstwa oraz za podżeganie do popełnienia przestępstwa.
Polski Kodeks karny składa się z 3 części, czyli z części ogólnej, części szczególnej oraz części wojskowej.


U S T A W A z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny


CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej (Art. 1. - Art. 12.)
Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa (Art. 13. - Art. 24.)
Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej (Art. 25. - Art. 31.)
Rozdział IV Kary (Art. 32. - Art. 38.)
Rozdział V Środki karne (Art. 39. - Art. 43c.)
ROZDZIAŁ Va Przepadek i środki kompensacyjne (Art. 44. - Art. 50-52.)
Rozdział VI Zasady wymiaru kary i środków karnych (Art. 53. - Art. 63.)
Rozdział VII Powrót do przestępstwa (Art. 64. - Art. 65.)
Rozdział VIII Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (Art. 66. - Art. 84a.)
Rozdział X Środki zabezpieczające (Art. 93. - Art. 100.)
Rozdział XI Przedawnienie (Art. 101. - Art. 105.)
Rozdział XII Zatarcie skazania (Art. 106. - Art. 108.)
Rozdział XIII Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (Art. 109. - Art. 114a.)
Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych (Art. 115. - Art. 115.)
Rozdział XV Stosunek do ustaw szczególnych (Art. 116. - Art. 116.)

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 127. - Art. 139.)
Rozdział XVIII Przestępstwa przeciwko obronności (Art. 140. - Art. 147.)
Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (Art. 148. - Art. 162.)
Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (Art. 163. - Art. 172.)
Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Art. 173. - Art. 180a.)
Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku (Art. 181. - Art. 188.)
Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności (Art. 189. - Art. 193.)
Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (Art. 194. - Art. 196.)
Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (Art. 197. - Art. 205.)
Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (Art. 206. - Art. 211a.)
Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (Art. 212. - Art. 217a.)
Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (Art. 232. - Art. 247a.)
Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (Art. 248. - Art. 251.)
Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (Art. 252. - Art. 264a.)
Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (Art. 265. - Art. 269b.)
Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (Art. 270. - Art. 277.)
Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu (Art. 278. - Art. 295.)
Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Art. 296. - Art. 309.)

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (Art. 317. - Art. 337.)
Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (Art. 343. - Art. 349.)
Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (Art. 350. - Art. 353.)
Rozdział XLIII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (Art. 356. - Art. 357.)
Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (Art. 358. - Art. 363.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840
Dz. U. z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931
Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216
Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071
Dz. U. z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255
Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426
Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493
Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648
Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378
Dz. U. z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344
Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589
Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602
Dz. U. z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130. Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381, Nr 240, poz. 1431
Dz. U. z 2012 r. poz. 611
Dz. U. z 2013 r. poz. 849, 905, 1036, 1247
Dz. U. z 2014 r. poz. 538
Dz. U. z 2015 r. poz. 396, 541, 1549, 1707, 1855
Dz. U. z 2016 r. poz. 189, 428, 437Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: