eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks morski

Kodeks morski

ujednolicony tekst ustawy z dnia 2001-09-18
aktualizacja: 2022-06-10

Kodeks morski to podstawowa norma regulująca stosunki prawne związane z żeglugą morską. Kodeks morski stosuje się do statków morskich przeznaczonych lub używanych do przewozu ładunku lub pasażerów, do rybołówstwa morskiego, eksploatacji innych bogactw morskich, do holowania lub ratownictwa statków i innych urządzeń pływających oraz do wydobywania mienia zatopionego w morzu lub do innej działalności gospodarczej. Ma również zastosowanie do statków morskich używanych wyłącznie do celów naukowo-badawczych lub sportowych.

Jeśli stosunków cywilnoprawnych związanych z żeglugą morską nie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu morskiego, wówczas stosuje się przepisy prawa cywilnego.


Dz. U. 2001 Nr 138 poz. 1545 U S T A W A z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski


TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE (Art. 1. - Art. 8.)

TYTUŁ II

STATEK MORSKI
DZIAŁ I
POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU (Art. 9. - Art. 22.)
DZIAŁ II
REJESTR OKRĘTOWY (Art. 23. - Art. 39.)
DZIAŁ III
POMIAR STATKU (Art. 40. - Art. 49.)
DZIAŁ IV
DOKUMENTY STATKU (Art. 50. - Art. 52.)

TYTUŁ III

KAPITAN STATKU
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 53. - Art. 55.)
DZIAŁ II
OBOWIĄZKI KAPITANA (Art. 56. - Art. 66.)
DZIAŁ III
UPRAWNIENIA KAPITANA (Art. 67. - Art. 70.)
DZIAŁ IV
PUBLICZNOPRAWNE FUNKCJE KAPITANA (Art. 71. - Art. 72.)

TYTUŁ IV

PRAWA RZECZOWE
DZIAŁ I
WŁASNOŚĆ STATKU (Art. 73. - Art. 75.)
DZIAŁ II
ZASTAW NA STATKU (Art. 76. - Art. 89.)
DZIAŁ III
PRZYWILEJE NA STATKU (Art. 90. - Art. 96.)

TYTUŁ VI

UMOWY
DZIAŁ I
PRZEWÓZ ŁADUNKU
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 103. - Art. 109.)
Rozdział 2 Załadowanie na statek (Art. 110. - Art. 128.)
Rozdział 3 Konosament (Art. 129. - Art. 139.)
Rozdział 4 Wykonanie przewozu (Art. 140. - Art. 142.)
Rozdział 5 Wyładowanie i odbiór ładunku (Art. 143. - Art. 152.)
Rozdział 6 Należności przewoźnika (Art. 153. - Art. 155.)
Rozdział 7 Przywileje na ładunku (Art. 156. - Art. 158.)
Rozdział 8 Wygaśnięcie umowy (Art. 159. - Art. 164.)
Rozdział 9 Odpowiedzialność przewoźnika (Art. 165. - Art. 171.)
DZIAŁ II
PRZEWÓZ PASAŻERÓW (Art. 172. - Art. 187.)
DZIAŁ III
CZARTER NA CZAS (Art. 188. - Art. 200.)
DZIAŁ IV
USŁUGI AGENCYJNE (Art. 201. - Art. 207.)
DZIAŁ V
USŁUGI MAKLERSKIE (Art. 208. - Art. 213.)
DZIAŁ VI
USŁUGI HOLOWNICZE (Art. 214. - Art. 219.)
DZIAŁ VII
USŁUGI PILOTOWE (Art. 220. - Art. 230.)
DZIAŁ VIII
RATOWNICTWO MORSKIE (Art. 231. - Art. 249.)

TYTUŁ VII

WYPADKI MORSKIE
DZIAŁ I
AWARIA WSPÓLNA (Art. 250. - Art. 256.)
DZIAŁ II
ZDERZENIE STATKÓW (Art. 257. - Art. 264.)
DZIAŁ III
ZANIECZYSZCZENIE ZE STATKÓW
Rozdział 1 Zanieczyszczenia różne (Art. 265. - Art. 271.)
Rozdział 1a Zanieczyszczenia olejami bunkrowymi (Art. 271a. - Art. 271h.)
Rozdział 2 Zanieczyszczenia ze statków przewożących oleje (Art. 272. - Art. 278.)
DZIAŁ IV
MIENIE ZATOPIONE LUB ZNALEZIONE (Art. 282. - Art. 291.)

TYTUŁ VIII

UBEZPIECZENIE MORSKIE
DZIAŁ I
UMOWA UBEZPIECZENIA MORSKIEGO
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 292. - Art. 299.)
Rozdział 2 Wartość ubezpieczenia i suma ubezpieczenia (Art. 300. - Art. 303.)
Rozdział 3 Oświadczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia (Art. 304. - Art. 305.)
Rozdział 4 Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia (Art. 306. - Art. 310.)
Rozdział 5 Ubezpieczenie generalne (Art. 311. - Art. 313.)
DZIAŁ II
WYKONANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Rozdział 1 Obowiązki ubezpieczającego (Art. 314. - Art. 319.)
Rozdział 2 Odpowiedzialność ubezpieczyciela (Art. 320. - Art. 329.)
Rozdział 3 Abandon przedmiotu ubezpieczenia (Art. 330. - Art. 335.)
Rozdział 4 Płatność odszkodowania ubezpieczeniowego (Art. 336. - Art. 338.)

TYTUŁ IX

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA MORSKIE I DOCHODZENIEM ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH ZANIECZYSZCZENIEM PRZEZ STATKI

TYTUŁ X

PRZEPISY KOLIZYJNE (Art. 355. - Art. 360.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2018 r. poz. 2175Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: