eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawne › Projekty ustaw

Wyszukaj projekt ustawy:

Liczba znalezionych pozycji: 2811

Powyższe warunki spełniają projekty ustaw:

Tytuł Kadencja/ Nr druku Status
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej 7/3864 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA 7/3860 uchwalony
Poselski projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 7/3859 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 7/3853 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 7/3845 przed III czytaniem
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 7/3844 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych 7/3843 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 7/3842 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych 7/3841 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 7/3840 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 7/3839 przed III czytaniem
Komisyjny projekt ustawy o osobach starszych 7/3838 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 7/3837 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 7/3836 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 7/3835 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 7/3834 uchwalony
Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 7/3813 przed III czytaniem
Obywatelski projekt ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej 7/3812 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 7/3811 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. 7/3809 przed III czytaniem

strony : 1 . [ 2 ] . 3 ... 10 ... 50 ... 141

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: