eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawne › Projekty ustaw

Wyszukaj projekt ustawy:

Liczba znalezionych pozycji: 2811

Powyższe warunki spełniają projekty ustaw:

Tytuł Kadencja/ Nr druku Status
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 7/893 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej 7/891 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa 7/886 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o nadzorze publicznym nad stosowaniem cen transakcyjnych 7/885 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 7/884 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 7/883 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 7/882 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw 7/881 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 7/880 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 7/879 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw 7/870 uchwalony
Poselski projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych 7/864 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 7/856 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 7/850 uchwalony
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 7/848 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 7/847 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 7/846 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 7/844 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego 7/839 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 7/837 uchwalony

strony : 1 ... 40 ... 49 . [ 50 ] . 51 ... 60 ... 100 ... 141

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: