eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy objęcia funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym właściwym dla pozostałych służb mundurowych

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3985
  • Data wpłynięcia: 2015-08-28
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3985


Druk nr 3985


Warszawa, 7 października 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencjaPanie i Panowie Posłowie

na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999
r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na
podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy
- o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego,
Służby
Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin oraz niektórych innych ustaw
.
Projekt ustawy został wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2,
art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli.
Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli –
został wskazany Pan Sławomir Siwy, a jako osoba uprawniona do jego zastępstwa
w pracach nad projektem ustawy wskazana została Pani Jolanta Haron.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Małgorzata Kidawa - Błońska
strony : [ 1 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: