eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawne › Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-04-02

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to ustawa zasadnicza, czyli najważniejszy akt w systemie prawnym Polski. Obecnie obowiązująca Konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku, a zatwierdzona w referendum które odbyło się półtora miesiąca później, czyli 25 maja.

Przyjęta w ten sposób Konstytucja weszła w życie 17 października 1997. Od czasu uchwalenia, Ustawę Zasadniczą nowelizowano dwukrotnie. Pierwsza nowelizacja, z roku 2006, dotyczyła wprowadzenia możliwości ekstradycji obywatela polskiego, ściganego za czyn będący przestępstwem zarówno za granicą, jak i w Polsce. Kolejna nowelizacja, z roku 2009, wprowadziła ograniczenia biernego prawa wyborczego. W myśl zapisów tej nowelizacji, do Sejmu lub Senatu nie może być wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę więzienia za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej składa się z preambuły i 13 rozdziałów, zawierających 243 artykuły. Akt ten definiuje podstawowe normy rządzące państwem. I tak określa między innymi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a także jednolitym, demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Konstytucja określa zwierzchnią władzę Narodu, źródła prawa, definiuje wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywateli, a także ustrój, podział i umocowanie władzy - ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, organów kontroli państwowej. Ustawa zasadnicza określa również ramy dotyczące stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego oraz stanu klęski żywiołowej.


KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Rozdział I RZECZPOSPOLITA (Art. 1. - Art. 29.)
Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Zasady ogólne (Art. 30. - Art. 37.)

Wolności i prawa osobiste (Art. 38. - Art. 56.)

Wolności i prawa polityczne (Art. 57. - Art. 63.)

Środki ochrony wolności i praw (Art. 77. - Art. 81.)

Obowiązki (Art. 82. - Art. 86.)
Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA (Art. 87. - Art. 94.)
Rozdział IV SEJM I SENAT (Art. 95. - Art. 95.)

Wybory i kadencja (Art. 96. - Art. 101.)

Posłowie i senatorowie (Art. 102. - Art. 108.)

Organizacja i działanie (Art. 109. - Art. 124.)

Referendum (Art. 125. - Art. 125.)
Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Art. 126. - Art. 145.)
Rozdział VI RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA (Art. 146. - Art. 162.)
Rozdział VII SAMORZĄD TERYTORIALNY (Art. 163. - Art. 172.)
Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY (Art. 173. - Art. 174.)

Sądy (Art. 175. - Art. 187.)

Trybunał Konstytucyjny (Art. 188. - Art. 197.)

Trybunał Stanu (Art. 198. - Art. 201.)
Rozdział IX ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Najwyższa Izba Kontroli (Art. 202. - Art. 207.)

Rzecznik Praw Obywatelskich (Art. 208. - Art. 212.)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Art. 213. - Art. 215.)
Rozdział X FINANSE PUBLICZNE (Art. 216. - Art. 227.)
Rozdział XI STANY NADZWYCZAJNE (Art. 228. - Art. 234.)
Rozdział XII ZMIANA KONSTYTUCJI (Art. 235. - Art. 235.)
Rozdział XIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE (Art. 236. - Art. 243.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483
Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319
Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471
Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: