eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-06-20
aktualizacja: 2016-11-22

Prawo o ruchu drogowym, zwane popularnie również kodeksem drogowym (warto pamiętać jednak że to błędna nazwa), to kompleksowy zbiór regulacji i norm prawnych dotyczących zasad obowiązujących uczestników ruchu drogowego. Nie jest jednak jedyną normą regulującą zasady ruchu drogowego. Oprócz prawa o ruchu drogowym w Polsce obowiązuję szereg innych regulacji, między innymi Konwencja Wiedeńska, ustawa o kierujących pojazdami czy rozporządzenia ministra infrastruktury.

Prawo o ruchu drogowym składa się z 7 działów, dotyczą one między innymi zasad ruchu drogowego, pojazdów, kierowców czy kontroli ruchu drogowego.


Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym


DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE (Art. 1. - Art. 2.)

DZIAŁ II

RUCH DROGOWY
Rozdział 1 Zasady ogólne (Art. 3. - Art. 10.)
Rozdział 2 Ruch pieszych (Art. 11. - Art. 15.)
Rozdział 3 Ruch pojazdów
Oddział 1 Zasady ogólne (Art. 16. - Art. 16.)
Oddział 2 Włączanie się do ruchu (Art. 17. - Art. 18a.)
Oddział 3 Prędkość i hamowanie (Art. 19. - Art. 21.)
Oddział 4 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu (Art. 22. - Art. 22.)
Oddział 5 Wymijanie, omijanie i cofanie (Art. 23. - Art. 23.)
Oddział 6 Wyprzedzanie (Art. 24. - Art. 24.)
Oddział 7 Przecinanie się kierunków ruchu (Art. 25. - Art. 28.)
Oddział 9 Holowanie (Art. 31. - Art. 31.)
Oddział 10 Ruch pojazdów w kolumnie (Art. 32. - Art. 32.)
Rozdział 4 Ruch zwierząt (Art. 35. - Art. 37.)
Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
Oddział 1 Przepisy porządkowe (Art. 38. - Art. 45.)
Oddział 2 Zatrzymanie i postój (Art. 46. - Art. 50a.)
Oddział 3 Używanie świateł zewnętrznych (Art. 51. - Art. 52.)
Oddział 4 Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym (Art. 53. - Art. 64i.)
Oddział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (Art. 65. - Art. 65j.)

DZIAŁ III

POJAZDY
Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów (Art. 66. - Art. 70.)
Rozdział 1a Homologacja (Art. 70a. - Art. 70zm.)
Rozdział 1b Dopuszczenie jednostkowe pojazdu (Art. 70zn. - Art. 70zs.)
Rozdział 1c Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu (Art. 70zt. - Art. 70zz.)
Rozdział 2 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (Art. 71. - Art. 80.)
Rozdział 2a Centralna ewidencja pojazdów (Art. 80a. - Art. 80e.)
Rozdział 2b (uchylony).
Rozdział 2c Krajowy Punkt Kontaktowy (Art. 80k. - Art. 80r.)
Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów (Art. 81. - Art. 86a.)

DZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Rozdział 1 (uchylony).
Rozdział 1a Centralna ewidencja kierowców (Art. 100a. - Art. 100e.)
Rozdział 2 (uchylony). (Art. 101. - Art. 115.)
Rozdział 2a (uchylony).
Rozdział 2b (uchylony).
Rozdział 3 Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (Art. 116. - Art. 121.)
Rozdział 4 (uchylony).

DZIAŁ V

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO
Rozdział 1 Uprawnienia Policji i innych organów (Art. 129. - Art. 131.)
Rozdział 2 Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych (Art. 132. - Art. 134a.)

DZIAŁ VA

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (Art. 140b. - Art. 140l.)

DZIAŁ VB

KARY PIENIĘŻNE (Art. 140m. - Art. 140n.)
Załącznik nr 2 KATEGORIE POJAZDÓW


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448
Dz. U. z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611
Dz. U. z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970
Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183, 2281
Dz. U. z 2016 r. poz. 266, 352, 1250Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: