eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1964-04-23
aktualizacja: 2023-05-29

Kodeks cywilny to zbiór regulacji określający stosunki cywilno-prawne pomiędzy osobami fizycznymi a także osobami prawnymi. Określany bywa również skrótem kc, szczególnie w przypadku odwoływania się do jego zapisów. Kodeks cywilny określa podstawowe normy z zakresu prawa cywilnego.

Polski kodeks cywilny ma mocno zhierarchizowaną strukturę. W głównym podziale składa się z czterech ksiąg: części ogólnej, części traktującej o prawie rzeczowym (regulacje określające prawa własności i inne prawa do rzeczy), prawie zobowiązań (zapisy regulujące formy i zasady wymiany dóbr oraz usług), oraz prawie spadkowym (regulacje określające prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich dotychczasowego właściciela). W księgach wydzielone są z kolei tytuły, które składają się z działów, rozdziałów oraz oddziałów.


Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 U S T A WA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1)


KSIĘGA PIERWSZA

CZĘŚĆ OGÓLNA
TYTUŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE (Art. 1. - Art. 7.)
TYTUŁ II
OSOBY
DZIAŁ I
OSOBY FIZYCZNE
Rozdział II Miejsce zamieszkania (Art. 25. - Art. 28.)
Rozdział III Uznanie za zmarłego (Art. 29. - Art. 32.)
DZIAŁ II
OSOBY PRAWNE (Art. 33. - Art. 43.)
DZIAŁ III
PRZEDSIĘBIORCY I ICH OZNACZENIA (Art. 43 1 . - Art. 43 10 .)
TYTUŁ III
MIENIE (Art. 44. - Art. 55 4 .)
TYTUŁ IV
CZYNNOŚCI PRAWNE
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 56. - Art. 65 1 .)
DZIAŁ II
ZAWARCIE UMOWY (Art. 66. - Art. 72 1 .)
DZIAŁ III
FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH (Art. 73. - Art. 81.)
DZIAŁ IV
WADY OŚWIADCZENIA WOLI (Art. 82. - Art. 88.)
DZIAŁ V
WARUNEK (Art. 89. - Art. 94.)
DZIAŁ VI
PRZEDSTAWICIELSTWO
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 95. - Art. 97.)
Rozdział II Pełnomocnictwo (Art. 98. - Art. 109.)
Rozdział III Prokura (Art. 109 1 . - Art. 109 9 .)
TYTUŁ V
TERMIN (Art. 110. - Art. 116.)
TYTUŁ VI
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (Art. 117. - Art. 125.)

KSIĘGA DRUGA

WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE
TYTUŁ I
WŁASNOŚĆ
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 126. - Art. 139.)
DZIAŁ II
TREŚĆ I WYKONYWANIE WŁASNOŚCI (Art. 140. - Art. 154.)
DZIAŁ III
NABYCIE I UTRATA WŁASNOŚCI
Rozdział I Przeniesienie własności (Art. 155. - Art. 171.)
Rozdział II Zasiedzenie (Art. 172. - Art. 178.)
Rozdział III Inne wypadki nabycia i utraty własności (Art. 179. - Art. 194.)
DZIAŁ IV
WSPÓŁWŁASNOŚĆ (Art. 195. - Art. 221.)
DZIAŁ V
OCHRONA WŁASNOŚCI (Art. 222. - Art. 231.)
TYTUŁ II
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (Art. 232. - Art. 243.)
TYTUŁ III
PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 244. - Art. 251.)
DZIAŁ II
UŻYTKOWANIE
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 252. - Art. 265.)
Rozdział II Użytkowanie przez osoby fizyczne (Art. 266. - Art. 270 1 .)
Rozdział III Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (Art. 271. - Art. 282.)
Rozdział IV Inne wypadki użytkowania (Art. 283. - Art. 284.)
DZIAŁ III
SŁUŻEBNOŚCI
Rozdział I Służebności gruntowe (Art. 285. - Art. 295.)
Rozdział II Służebności osobiste (Art. 296. - Art. 305.)
Rozdział III Służebność przesyłu (Art. 305 1 . - Art. 305 4 .)
DZIAŁ IV
ZASTAW
Rozdział I Zastaw na rzeczach ruchomych (Art. 306. - Art. 326.)
Rozdział II Zastaw na prawach (Art. 327. - Art. 335.)
TYTUŁ IV
POSIADANIE (Art. 336. - Art. 352.)

KSIĘGA TRZECIA

ZOBOWIĄZANIA
TYTUŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 353. - Art. 365 1 .)
TYTUŁ II
WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI
DZIAŁ I
ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE (Art. 366. - Art. 378.)
DZIAŁ II
ZOBOWIĄZANIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE (Art. 379. - Art. 383.)
TYTUŁ III
OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH (Art. 383 1 . - Art. 396.)
TYTUŁ IV
(ZAWIERAJĄCY ART. 397-404 - UCHYLONY)
TYTUŁ V
BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE (Art. 405. - Art. 414.)
TYTUŁ VI
CZYNY NIEDOZWOLONE (Art. 415. - Art. 449.)
TYTUŁ VII
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA
DZIAŁ I
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ (Art. 450. - Art. 470.)
DZIAŁ II
SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ (Art. 471. - Art. 486.)
TYTUŁ VIII
POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z DŁUGU (Art. 498. - Art. 508.)
TYTUŁ IX
ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA
DZIAŁ I
ZMIANA WIERZYCIELA (Art. 509. - Art. 518.)
DZIAŁ II
ZMIANA DŁUŻNIKA (Art. 519. - Art. 526.)
TYTUŁ XI
SPRZEDAŻ
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 535. - Art. 555 1 .)
DZIAŁ II
RĘKOJMIA ZA WADY (Art. 556. - Art. 576.)
DZIAŁ II 1
(ZAWIERAJĄCY ART. 576 1 -ART. 576 5 - UCHYLONY)
DZIAŁ III
GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY (Art. 577. - Art. 582.)
DZIAŁ IV
SZCZEGÓLNE RODZAJE SPRZEDAŻY
Rozdział I Sprzedaż na raty (Art. 583. - Art. 588.)
Rozdział III Prawo odkupu (Art. 593. - Art. 595.)
Rozdział IV Prawo pierwokupu (Art. 596. - Art. 602.)
TYTUŁ XII
ZAMIANA (Art. 603. - Art. 604.)
TYTUŁ XIII
DOSTAWA (Art. 605. - Art. 612.)
TYTUŁ XIV
KONTRAKTACJA (Art. 613. - Art. 626.)
TYTUŁ XV
UMOWA O DZIEŁO (Art. 627. - Art. 646.)
TYTUŁ XVI
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (Art. 647. - Art. 658.)
TYTUŁ XVII
NAJEM I DZIERŻAWA
DZIAŁ I
NAJEM
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 659. - Art. 679.)
Rozdział II Najem lokalu (Art. 680. - Art. 692.)
DZIAŁ II
DZIERŻAWA (Art. 693. - Art. 709.)
TYTUŁ XVII 1
UMOWA LEASINGU (Art. 709 1 . - Art. 709 18 .)
TYTUŁ XVIII
UŻYCZENIE (Art. 710. - Art. 719.)
TYTUŁ XIX
POŻYCZKA (Art. 720. - Art. 724 1 .)
TYTUŁ XX
UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO (Art. 725. - Art. 733.)
TYTUŁ XXI
ZLECENIE (Art. 734. - Art. 751.)
TYTUŁ XXII
PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA (Art. 752. - Art. 757.)
TYTUŁ XXIII
UMOWA AGENCYJNA (Art. 758. - Art. 764 9 .)
TYTUŁ XXIV
UMOWA KOMISU (Art. 765. - Art. 773.)
TYTUŁ XXV
UMOWA PRZEWOZU
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 774. - Art. 775.)
DZIAŁ II
PRZEWÓZ OSÓB (Art. 776. - Art. 778.)
DZIAŁ III
PRZEWÓZ RZECZY (Art. 779. - Art. 793.)
TYTUŁ XXVI
UMOWA SPEDYCJI (Art. 794. - Art. 804.)
TYTUŁ XXVII
UMOWA UBEZPIECZENIA
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 805. - Art. 820.)
DZIAŁ II
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (Art. 821. - Art. 828.)
DZIAŁ III
UBEZPIECZENIA OSOBOWE (Art. 829. - Art. 834.)
TYTUŁ XXVIII
PRZECHOWANIE (Art. 835. - Art. 845.)
TYTUŁ XXX
UMOWA SKŁADU (Art. 853. - Art. 859 9 .)
TYTUŁ XXXI
SPÓŁKA (Art. 860. - Art. 875.)
TYTUŁ XXXII
PORĘCZENIE (Art. 876. - Art. 887.)
TYTUŁ XXXIII
DAROWIZNA (Art. 888. - Art. 902.)
TYTUŁ XXXIII 1
PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI (Art. 902 1 . - Art. 902 2 .)
TYTUŁ XXXIV
RENTA I DOŻYWOCIE
DZIAŁ I
RENTA (Art. 903. - Art. 907.)
DZIAŁ II
DOŻYWOCIE (Art. 908. - Art. 916.)
TYTUŁ XXXV
UGODA (Art. 917. - Art. 918.)
TYTUŁ XXXVI
PRZYRZECZENIE PUBLICZNE (Art. 919. - Art. 921.)
TYTUŁ XXXVII
PRZEKAZ I PAPIERY WARTOŚCIOWE
DZIAŁ I
PRZEKAZ (Art. 921 1 . - Art. 921 5 .)
DZIAŁ II
PAPIERY WARTOŚCIOWE (Art. 921 6 . - Art. 921 16 .)

KSIĘGA CZWARTA

SPADKI
TYTUŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 922. - Art. 930.)
TYTUŁ II
DZIEDZICZENIE USTAWOWE (Art. 931. - Art. 940.)
TYTUŁ III
ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI
DZIAŁ I
TESTAMENT
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 941. - Art. 948.)
Rozdział II Forma testamentu
Oddział 1 Testamenty zwykłe (Art. 949. - Art. 951.)
Oddział 2 Testamenty szczególne (Art. 952. - Art. 955.)
DZIAŁ II
POWOŁANIE SPADKOBIERCY (Art. 959. - Art. 967.)
DZIAŁ III
ZAPIS I POLECENIE
Rozdział I Zapis zwykły (Art. 968. - Art. 981.)
Rozdział II Zapis windykacyjny (Art. 981 1 . - Art. 981 6 .)
Rozdział III Polecenie (Art. 982. - Art. 985.)
DZIAŁ IV
WYKONAWCA TESTAMENTU (Art. 986. - Art. 990 1 .)
TYTUŁ IV
ZACHOWEK (Art. 991. - Art. 1011.)
TYTUŁ V
PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU (Art. 1012. - Art. 1024.)
TYTUŁ VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE (Art. 1030. - Art. 1034 3 .)
TYTUŁ VIII
WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO I DZIAŁ SPADKU (Art. 1035. - Art. 1046.)
TYTUŁ IX
UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU (Art. 1047. - Art. 1057.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339
Dz. U. z 2023 r. poz. 326Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: