eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1964-02-25
aktualizacja: 2016-11-22

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, określany zwyczajowo skrótem KRiO lub KRO, to akt normatywny wszechstronnie regulujący stosunki rodzinne. Jest podstawowym źródłem prawa rodzinnego w Polsce. Kodeks rodzinny i opiekuńczy składa się z tytułów, działów, rozdziałów i oddziałów.

Reguluje między innymi kwestie dotyczące zawierania małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, małżeńskich ustrojów majątkowych (a także wspólności i rozdzielności majątkowej). Normuje zagadnienia pokrewieństwa i powinowactwa - relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, kwestie macierzyństwa i ojcostwa, obowiązków alimentacyjnych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje również zasady opieki nad małoletnimi - dotyczące ustanowienia opieki, jej sprawowania czy kurateli.


Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59 U S T A W A z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Tytuł I

MAŁŻEŃSTWO
DZIAŁ I
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (Art. 1. - Art. 22.)
DZIAŁ II
PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW (Art. 23. - Art. 30.)
DZIAŁ III
MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE
Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy (Art. 31. - Art. 46.)
Rozdział II Umowne ustroje majątkowe
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 47. - Art. 471.)
Oddział 2 Wspólność majątkowa (Art. 48. - Art. 501.)
Oddział 3 Rozdzielność majątkowa (Art. 51. - Art. 511.)
Oddział 4 Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (Art. 512. - Art. 515.)
Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy (Art. 52. - Art. 54.)
DZIAŁ IV
USTANIE MAŁŻEŃSTWA (Art. 55. - Art. 61.)
DZIAŁ V
SEPARACJA (Art. 611. - Art. 616.)

Tytuł II

POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE (Art. 617. - Art. 618.)
DZIAŁ IA
RODZICE I DZIECI
Rozdział I Pochodzenie dziecka
Oddział 1 Macierzyństwo (Art. 619. - Art. 6116.)
Oddział 2 Ojcostwo (Art. 62. - Art. 86.)
Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 87. - Art. 91.)
Oddział 2 Władza rodzicielska (Art. 92. - Art. 112.)
Oddział 2a Piecza zastępcza (Art. 1121. - Art. 1128.)
Oddział 3 Kontakty z dzieckiem (Art. 113. - Art. 1136.)
DZIAŁ II
PRZYSPOSOBIENIE (Art. 114. - Art. 127.)
DZIAŁ III
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY (Art. 128. - Art. 1441.)

Tytuł III

OPIEKA I KURATELA
DZIAŁ I
OPIEKA NAD MAŁOLETNIM
Rozdział I Ustanowienie opieki (Art. 145. - Art. 153.)
Rozdział II Sprawowanie opieki (Art. 154. - Art. 164.)
Rozdział III Nadzór nad sprawowaniem opieki (Art. 165. - Art. 168.)
Rozdział IV Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (Art. 169. - Art. 174.)
DZIAŁ II
OPIEKA NAD UBEZWŁASNOWOLNIONYM CAŁKOWICIE (Art. 175. - Art. 177.)
DZIAŁ III
KURATELA (Art. 178. - Art. 184.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2015 r. poz. 2082
Dz. U. z 2016 r. poz. 406, 1177, 1271Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: