eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

ujednolicony tekst ustawy z dnia 2000-09-15
aktualizacja: 2016-11-16

Kodeks spółek handlowych to akt normatywny zawierający przepisy określające zasady działania spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych dotyczy następujących typów spółek: osobowych (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych) oraz kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych). Kodeks spółek handlowych nie dotyczy spółek cywilnych, działanie tych reguluje bowiem Kodeks cywilny.

Kodeks spółek handlowych reguluje zasady tworzenia, organizację, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.


Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 U S T A W A z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych


TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ I
PRZEPISY WSPÓLNE (Art. 1. - Art. 7.)
DZIAŁ II
SPÓŁKI OSOBOWE (Art. 8. - Art. 10 1 .)
DZIAŁ III
SPÓŁKI KAPITAŁOWE (Art. 11. - Art. 21.)

TYTUŁ II

SPÓŁKI OSOBOWE
DZIAŁ I
SPÓŁKA JAWNA
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 22. - Art. 27.)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich (Art. 28. - Art. 36.)
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki (Art. 37. - Art. 57.)
Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (Art. 58. - Art. 66.)
Rozdział 5 Likwidacja (Art. 67. - Art. 85.)
DZIAŁ II
SPÓŁKA PARTNERSKA
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 86. - Art. 94.)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich Zarząd spółki (Art. 95. - Art. 97.)
Rozdział 3 Rozwiązanie spółki (Art. 98. - Art. 101.)
DZIAŁ III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 102. - Art. 110.)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich (Art. 111. - Art. 119.)
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki (Art. 120. - Art. 124.)
DZIAŁ IV
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 125. - Art. 128.)
Rozdział 2 Powstanie spółki (Art. 129. - Art. 134.)
Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich (Art. 135. - Art. 139.)
Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki (Art. 140. - Art. 147.)

TYTUŁ III

SPÓŁKI KAPITAŁOWE
DZIAŁ I
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rozdział 1 Powstanie spółki (Art. 151. - Art. 173.)
Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników (Art. 174. - Art. 200.)
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Zarząd (Art. 201. - Art. 211.)
Oddział 2 Nadzór (Art. 212. - Art. 226.)
Oddział 3 Zgromadzenie wspólników (Art. 227. - Art. 254.)
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki (Art. 255. - Art. 265.)
Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika (Art. 266. - Art. 269.)
Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki (Art. 270. - Art. 290.)
Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna (Art. 291. - Art. 300.)
DZIAŁ II
SPÓŁKA AKCYJNA
Rozdział 1 Powstanie spółki (Art. 301. - Art. 327.)
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy (Art. 328. - Art. 367.)
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Zarząd (Art. 368. - Art. 380.)
Oddział 2 Nadzór (Art. 381. - Art. 392.)
Oddział 3 Walne zgromadzenie (Art. 393. - Art. 429.)
Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 430. - Art. 433.)
Oddział 2 Subskrypcja akcji (Art. 434. - Art. 441.)
Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego (Art. 455. - Art. 458.)
Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki (Art. 459. - Art. 478.)
Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna (Art. 479. - Art. 490.)

TYTUŁ IV

ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK
DZIAŁ I
ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 491. - Art. 497.)
Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych (Art. 498. - Art. 516.)
Rozdział 2 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
Oddział 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (Art. 516 1 . - Art. 516 18 .)
Oddział 2 Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (Art. 516 19 . - Art. 516 19 .)
Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych (Art. 517. - Art. 527.)
DZIAŁ II
PODZIAŁ SPÓŁEK (Art. 528. - Art. 550 1 .)
DZIAŁ III
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 551. - Art. 570.)
Rozdział 6 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (Art. 584 1 . - Art. 584 13 .)

TYTUŁ V

PRZEPISY KARNE (Art. 585. - Art. 595.)

TYTUŁ VI

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE
DZIAŁ I
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH (Art. 596-609. - Art. 596-609.)
DZIAŁ II
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (Art. 610. - Art. 630.)
DZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE (Art. 631. - Art. 633.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
Dz. U. z 2014 r. poz. 265, 1161
Dz. U. z 2015 r. poz. 4, 978, 1333, 1830
Dz. U. z 2016 r. poz. 615, 996, 1202Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: