eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1960-06-14
aktualizacja: 2022-06-10

Kodeks postępowania administracyjnego, określany zwyczajowo skrótem KPA, to norma prawna określająca zasady prowadzenia postępowań administracyjnych. KPA dotyczy między innymi zasad prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych realizowanych przez organy administracji publicznej oraz inne organy państwowe.

W dużym uproszczeniu KPA dotyczy ogólnych zasad działania urzędów - wydawania zaświadczeń, prowadzenia spraw urzędniczych, itd. Kodeks postępowania administracyjnego określa również reguły postępowania w sprawach skarg i wniosków czy rozstrzygania sporów między organami administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego dzieli się na osiem działów.


Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 U S T A W A z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1 Zakres obowiązywania (Art. 1. - Art. 5.)
Rozdział 2 Zasady ogólne (Art. 6. - Art. 16.)
Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne (Art. 17. - Art. 18.)
Rozdział 4 Właściwość organów (Art. 19. - Art. 23.)
Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu (Art. 24. - Art. 27a.)
Rozdział 6 Strona (Art. 28. - Art. 34.)
Rozdział 7 Załatwianie spraw (Art. 35. - Art. 38.)
Rozdział 8 Doręczenia (Art. 39. - Art. 49b.)
Rozdział 9 Wezwania (Art. 50. - Art. 56.)
Rozdział 10 Terminy (Art. 57. - Art. 60.)

DZIAŁ II

POSTĘPOWANIE
Rozdział 1 Wszczęcie postępowania (Art. 61. - Art. 66.)
Rozdział 2 Metryki, protokoły i adnotacje (Art. 66a. - Art. 72.)
Rozdział 3 Udostępnianie akt (Art. 73. - Art. 74a.)
Rozdział 4 Dowody (Art. 75. - Art. 88a.)
Rozdział 5 Rozprawa (Art. 89. - Art. 96.)
Rozdział 5a Mediacja (Art. 96a. - Art. 96n.)
Rozdział 6 Zawieszenie postępowania (Art. 97. - Art. 103.)
Rozdział 7 Decyzje (Art. 104. - Art. 113.)
Rozdział 8 Ugoda (Art. 114. - Art. 122.)
Rozdział 8a Milczące załatwienie sprawy (Art. 122a. - Art. 122h.)
Rozdział 9 Postanowienia (Art. 123. - Art. 126.)
Rozdział 10 Odwołania (Art. 127. - Art. 140.)
Rozdział 11 Zażalenia (Art. 141. - Art. 144.)
Rozdział 12 Wznowienie postępowania (Art. 145. - Art. 153.)
Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji (Art. 154. - Art. 163a.)
Rozdział 14 Postępowanie uproszczone (Art. 163b. - Art. 163g.)

DZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Art. 164-179. - Art. 181.)

DZIAŁ IV

UDZIAŁ PROKURATORA (Art. 182. - Art. 189.)

DZIAŁ IVA

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE (Art. 189a. - Art. 189k.)

DZIAŁ V

(UCHYLONY)

DZIAŁ VI

(UCHYLONY)

DZIAŁ VII

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ (Art. 217. - Art. 220.)

DZIAŁ VIII

SKARGI I WNIOSKI
Rozdział 1 Postanowienia ogólne (Art. 221. - Art. 226a.)
Rozdział 2 Skargi (Art. 227. - Art. 240.)
Rozdział 3 Wnioski (Art. 241. - Art. 247.)
Rozdział 4 Udział prasy i organizacji społecznych (Art. 248. - Art. 252.)
Rozdział 5 Przyjmowanie skarg i wniosków (Art. 253. - Art. 256.)
Rozdział 6 Nadzór i kontrola (Art. 257. - Art. 260.)

DZIAŁ VIIIA

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA (Art. 260a. - Art. 260g.)

DZIAŁ IX

OPŁATY I KOSZTY POSTĘPOWANIA (Art. 261. - Art. 267.)

DZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE (Art. 268. - Art. 269.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: