eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadectwo pracy a urlop wypoczynkowy

Świadectwo pracy a urlop wypoczynkowy

2010-01-17 01:14

Błędem jest wpisywanie w świadectwie pracy całego wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego, tj. zarówno urlopu za rok bieżący, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jak i urlopu zaległego - za poprzednie lata. W świadectwie pracy należy wskazać liczbę dni wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego wyłącznie za rok bieżący, tj. za rok, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy.

Przeczytaj także: Świadectwo pracy: podstawa prawna rozwiązania umowy

Pracownik wykorzystał w roku rozwiązania stosunku pracy zarówno urlop bieżący za ten rok, jak i urlop zaległy. Czy w świadectwie pracy trzeba wpisać cały wykorzystany urlop?

W świadectwie pracy nie wskazujemy urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach (innych niż rok rozwiązania umowy o pracę).

Błędem jest wpisywanie w świadectwie pracy całego wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego, tj. zarówno urlopu za rok bieżący, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jak i urlopu zaległego – za poprzednie lata.

W świadectwie pracy należy wskazać liczbę dni wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego wyłącznie za rok bieżący, tj. za rok, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy.

Informacja o liczbie dni wykorzystanego urlopu ma służyć kolejnemu pracodawcy, u którego pracownik podejmie zatrudnienie w tym samym roku kalendarzowym, do ustalenia uprawnień urlopowych pracownika u tego pracodawcy w tym roku. Może się np. okazać, że pracownik ten przed rozwiązaniem stosunku pracy wykorzystał już cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy (20 albo 26 dni), a zatem kolejny pracodawca będzie już zwolniony z obowiązku udzielenia mu urlopu za okres zatrudnienia u niego w tym roku.

Przykład z życia
  • Do 30 czerwca 2010 r. pracownik wykorzystuje: 10 dni urlopu zaległego za 2009 r. i 15 dni urlopu za 2010 r.
W świadectwie pracy wykazujemy wyłącznie wykorzystanie 15 dni urlopu za 2010 r. Oznacza to, że kolejny pracodawca zatrudniający tego pracownika będzie obowiązany do udzielenia mu urlopu już tylko w wymiarze 11 dni (jeżeli pracownik jest uprawniony do 26-dniowego urlopu).

Informacja o urlopie na żądanie

W świadectwie pracy należy wyodrębnić wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym urlop na żądanie, ponieważ niezależnie od liczby kolejnych pracodawców, u których pracownik jest zatrudniony – przysługują mu tylko 4 dni takiego urlopu na cały rok kalendarzowy (art. 167 2 kp).

Przykład
W świadectwie pracy pracownika należy wpisać np. „W okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 16 dni, w tym 3 dni urlopu na żądanie.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: