eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Alkohol w pracy a zwolnienie dyscyplinarne

Alkohol w pracy a zwolnienie dyscyplinarne

2010-01-16 01:21

Jeśli pracownik w czasie wykonywania pracy prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, można złożyć mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z jego winy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Termin miesięczny, w czasie którego można dokonać zwolnienia z tej przyczyny, należy liczyć od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości.

Przeczytaj także: (Nad)używanie alkoholu w czasie pracy

Pytanie: W dniu 18 czerwca 2009 r. kontrola drogowa policji wykazała u naszego pracownika, prowadzącego pojazd służbowy, promil alkoholu we krwi. Pracownik został przewieziony na komisariat na powtórne badanie. Następnego dnia pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 17 czerwca 2009 r. do połowy grudnia. Prawo jazdy temu pracownikowi jest niezbędne do wykonywania pracy. W stosunku do pracownika jest prowadzone postępowanie sądowe, ale wyrok jeszcze nie zapadł. Czy po otrzymaniu informacji o wyroku sądowym odbierającym prawo jazdy można w ciągu 30 dni zwolnić go dyscyplinarnie? Czy 30 dni należy liczyć tylko od momentu dowiedzenia się o popełnionym czynie? Czy pozostaje mi jedynie zwolnienie za wypowiedzeniem w związku z utratą uprawnień do wykonywana zawodu? Czy potem wypowiedzenie można zmienić na zwolnienie dyscyplinarne, jeśli informacja o wyroku dotrze po powrocie pracownika do pracy? Jeśli pracownik dostanie wypowiedzenie z innego powodu, to czy po otrzymaniu informacji z sądu można zwolnić go dyscyplinarnie?

Odpowiedź: Z powodu upływu miesięcznego terminu pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie z powodu naruszenia ciężkiego obowiązku pracowniczego, jakim jest kierowanie pojazdem służbowym w stanie nietrzeźwości w czasie pracy. Możliwe jest jednak zwolnienie dyscyplinarne z powodu zawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy lub z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa w czasie trwania stosunku pracy. W takim przypadku termin miesięczny na zwolnienie dyscyplinarne należy liczyć od dnia dowiedzenia się przez pracodawcę, że wyrok sądowy pozbawiający prawa jazdy lub skazujący pracownika za przestępstwo stał się prawomocny. Pracodawca może też po powrocie pracownika do pracy wypowiedzieć mu umowę o pracę, jako przyczynę wskazać prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Ta sama przyczyna nie może być podstawą wypowiedzenia, a później zwolnienia dyscyplinarnego. Jeśli natomiast w wypowiedzeniu zostanie wskazana inna przyczyna, to możliwe jest późniejsze zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego z powodu zawinionej przez pracownika utraty prawa jazdy.


1. Za spożywanie alkoholu w czasie pracy można zwolnić dyscyplinarnie

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca może podjąć decyzję o dyscyplinarnym rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracy:
  • jeżeli pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, tj. np. gdy prowadził w czasie pracy samochód w stanie nietrzeźwości lub
  • popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na dotychczasowym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, lub
  • w sytuacji zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Wskazane wyżej przyczyny rozwiązania umowy mogą stanowić podstawę rozwiązania umowy w określonych terminach oraz dopiero w momencie zaistnienia dodatkowych przesłanek, które wyjaśniam poniżej.

 

1 2 ... 4

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: