eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

Porozumienie stron a treść świadectwa pracy

2010-09-21 13:22

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca nie wskazuje w treści świadectwa pracy strony, z której inicjatywy doszło do rozwiązania umowy pracę. Wskazanie w świadectwie pracy informacji, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło przez pracownika może sugerować, iż pracodawca miał na myśli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, a popełnił błąd w podawaniu podstawy prawnej, tj. odpowiedniego artykułu Kodeksu pracy.

Przeczytaj także: Błędne świadectwo pracy nie zawsze oznacza odszkodowanie

Pytanie: Czy błędem jest wpisanie w świadectwie pracy w punkcie 3 (stosunek pracy ustał w wyniku) rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika art.30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy?

Odpowiedź: Pracodawca nie powinien wskazywać w treści świadectwa pracy informacji o stronie, z inicjatywy której doszło do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. Taka informacja może wprowadzać w błąd i budzić niepewność w zakresie faktycznej podstawy rozwiania umowy. Tak wpisaną informację należy sprostować w świadectwie pracy.

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca nie wskazuje w treści świadectwa pracy strony, z której inicjatywy doszło do rozwiązania umowy pracę. Wskazanie w świadectwie pracy informacji, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło przez pracownika może sugerować, iż pracodawca miał na myśli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, a popełnił błąd w podawaniu podstawy prawnej, tj. odpowiedniego artykułu Kodeksu pracy.

W związku z powyższym zaleca się, aby nie wpisywać informacji o stronie będącej inicjatorem rozwiązania umowy za porozumieniem stron do świadectwa pracy, a już wpisaną sprostować (nawet bez wniosku pracownika), tak aby nie wprowadzała w błąd kolejnych pracodawców, bądź instytucji przyznających pracownikowi określone świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia np. zasiłkiem dla bezrobotnych.

Ważne!
Niektóre dodatkowe informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy


Warto zauważyć, iż w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem w świadectwie pracy w ust. 3 lit a powinna znaleźć się natomiast dodatkowa informacja jeśli podstawą ustania stosunku pracy była upadłość, likwidacja pracodawcy, zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo gdy rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek zmiany miejsca zamieszkania pracownika. Wskazanie w świadectwie pracy tych informacji umożliwi pracownikowi realizację przysługujących mu uprawnień z urzędu pracy (tj. np. zasiłek dla bezrobotnych) związanych z taką przyczyna ustania stosunku pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 97 § 2, § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: