eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadectwo pracy: podstawa prawna rozwiązania umowy

Świadectwo pracy: podstawa prawna rozwiązania umowy

2010-01-09 01:44

W świadectwie pracy trzeba wskazać tylko podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; nie wskazuje się natomiast przyczyny ustania stosunku pracy. Oznacza to, że podaje się jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 kp, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje się stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie.

Przeczytaj także: Nagana a świadectwo pracy

Jak należy prawidłowo podać podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy trzeba wskazać tylko podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; nie wskazuje się natomiast przyczyny ustania stosunku pracy.


Oznacza to, że podaje się jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 kp, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje się stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie.

Błędem jest podawanie w świadectwie pracy przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Przyczynę taką podajemy tylko w wypowiedzeniu umowy o pracę albo w rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jaka podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę?

Jeżeli więc do rozwiązania umowy dochodzi:
  • na mocy porozumienia stron – wskazujemy art. 30 § 1 pkt 1 kp,
  • wskutek wypowiedzenia pracownika albo pracodawcy – wskazujemy art. 30 § 1 pkt 2 kp i dodatkowo określamy, kto złożył wypowiedzenie: pracownik czy pracodawca,
  • wskutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – wskazujemy art. 30 § 1 pkt 3 kp i dodatkowo określamy, kto rozwiązał umowę: pracownik czy pracodawca,
  • wskutek upływu czasu, na który umowa była zawarta – wskazujemy art. 30 § 1 pkt 4 kp,
  • wskutek ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta – wskazujemy art. 30 § 1 pkt 5 kp.
Przykład z życia:
  • 28 lutego 2010 r. pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia odmawia przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków. W związku z tym z upływem okresu wypowiedzenia – w tym przypadku 3-miesięcznego - umowa się rozwiąże.
Jako podstawę prawną należy wskazać w świadectwie pracy art. 30 § 1 pkt 2 kp – czyli rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem; należy również wskazać, że wypowiedzenia dokonuje pracodawca. Wynika to z faktu, że odmowa przyjęcia zaproponowanych pracownikowi warunków prowadzi do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

 

1 2

następna

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: