eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadectwo pracy a kontynuacja zatrudnienia

Świadectwo pracy a kontynuacja zatrudnienia

2009-09-14 11:11

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracodawca zatrudnia jednego z pracowników w oparciu o umowę o pracę na czas określony (2 lata). Za kilka tygodni stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, ale firma zamierza kontynuować zatrudnianie podwładnego na podstawie kolejnej, również dwuletniej, umowy terminowej. Pracownik żąda, aby w związku z zakończeniem pierwszego zatrudnienia wystawione zostało mu świadectwo pracy. Szef twierdzi jednak, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ pracownik będzie świadczył pracę na identycznych warunkach jak dotychczas. Czy ma rację?

Przeczytaj także: Zwolnienie dyscyplinarne a treść świadectwa pracy

Przypomnijmy, co do zasady rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy rodzi po stronie pracodawcy obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, czyli dokumentu zawierającego informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia w danej firmie. W przypadku, o którym mowa we wstępie, zasady postępowania są jednak nieco inne.

Otóż, zgodnie z art. 97 § 11 K.p., pracodawca, który bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy ma zamiar nawiązać z pracownikiem kolejną umowę pracę, nie jest zobligowany do wydania świadectwa pracy. Konieczne jest jednak pamiętać, że niewydanie tego dokumentu jest możliwe jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zatrudnienie kontynuowane jest w oparciu o kolejną umowę,
  • nawiązanie kolejnej umowy następuje natychmiast po zakończeniu poprzedniej (bez nawet jednego dnia przerwy),
  • pracownik nie żąda wydania świadectwa

A zatem, w opisywanym przypadku nie ma racji pracodawca, który utrzymuje, że wydanie świadectwa pracy nie jest jego obowiązkiem- o konieczności wydania dokumentu przesądza tu żądanie zatrudnionego, który chce uzyskać ten dokument pomimo kontynuowania zatrudnienia na podstawie nowej umowy.

W omawianym kontekście warto również nadmienić, iż pracownik nie powinien czekać z żądaniem wydania świadectwa pracy do ostatniej chwili. Stosownie bowiem do § 2a rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 ze zm.), szef powinien dowiedzieć się o życzeniu podwładnego najpóźniej w przeddzień daty, w której następuje wygaśnięcie lub rozwiązanie „starej” umowy o pracę.

WAŻNE!

Pracodawca, który- wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi- nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom zatrudnionego (por. art. 282 § 1 pkt 3 K.p.).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: