eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawne › Projekty ustaw

Wyszukaj projekt ustawy:

Liczba znalezionych pozycji: 2811

Powyższe warunki spełniają projekty ustaw:

Tytuł Kadencja/ Nr druku Status
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody 7/341 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny 7/340 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw 7/330 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 7/329 uchwalony
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego 7/325 uchwalony
Poselski projekt ustawy o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kobiet świętem państwowym 7/324 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 7/323 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 7/322 wycofany/odrzucony
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 7/321 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych 7/320 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 7/319 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy 7/318 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne 7/306 wycofany/odrzucony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 7/297 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. 7/296 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 7/293 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 7/292 uchwalony
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego 7/289 uchwalony
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 7/288 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki 7/287 uchwalony

strony : 1 ... 10 ... 50 ... 59 . [ 60 ] . 61 ... 70 ... 110 ... 141

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: