eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawne › Projekty ustaw

Wyszukaj projekt ustawy:

Liczba znalezionych pozycji: 2811

Powyższe warunki spełniają projekty ustaw:

Tytuł Kadencja/ Nr druku Status
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 7/3386 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw 7/3385 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych 7/3384 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych 7/3383 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" 7/3378 przed III czytaniem
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 7/3374 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw 7/3369 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 7/3365 uchwalony
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych 7/3363 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 7/3362 uchwalony
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 7/3361 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 7/3352 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego 7/3342 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa 7/3338 uchwalony
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. 7/3337 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 7/3336 przed III czytaniem
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 7/3335 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 7/3333 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 7/3331 uchwalony
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 7/3326 przed III czytaniem

strony : 1 ... 8 . [ 9 ] . 10 ... 20 ... 60 ... 141

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: