eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kto może zmienić świadectwo pracy?

Kto może zmienić świadectwo pracy?

2011-03-07 13:31

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania przewiduje jedynie możliwość sprostowania świadectwa pracy z inicjatywy pracownika, na jego wniosek.

Przeczytaj także: Błędne świadectwo pracy nie zawsze oznacza odszkodowanie

Z wnioskiem o sprostowanie pracownik może wystąpić tylko w ciągu 7 dni od chwili otrzymania świadectwa. Po tym terminie pracodawca nie ma już obowiązku usuwania ewentualnych pomyłek, chociaż może oczywiście uczynić to z dobrej woli.

Nie istnieje podstawa prawna, która wskazywałaby, jak powinien zachować się pracodawca, w przypadku gdy to on chciałby być inicjatorem zmian w wystawionym już świadectwie pracy. Ponadto, nie obowiązuje w tej kwestii żadna procedura. Należałoby jednak przyjąć, że zmiana świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy byłaby jednak możliwa, pod warunkiem, że pracodawca dokonałby korekty nie tylko w świadectwie pracy umieszczonym w aktach osobowych pracownika, ale świadectwo ze zmianą dostarczyłby również pracownikowi. Należałoby także zastanowić się, czy pracownik ma prawo nie wyrazić zgody na wydanie mu odpisu świadectwa pracy. W mojej ocenie jest to jak najbardziej możliwe, zwłaszcza, że to nie on występuje z wnioskiem o sprostowanie.

O ile bowiem zmiana wiązałaby się z oczywistą pomyłką pisarską i gdyby zmiany dokonane w dokumencie przemawiały na korzyść pracownika, zapewne pracownik udzieliłby takiej zgody. Jeśli wprowadzone zmiany miałyby pogorszyć sytuację pracownika, np. pracodawca pomylił się przy obliczaniu wymiaru wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego i w świadectwie zaznaczył, że pracownik wykorzystał mniejszą liczbę dni urlopu niż faktycznie miało to miejsce, należałoby przypuszczać, że pracownik nie wyrazi zgody na wydanie mu odpisu świadectwa pracy, bo nie będzie to dla niego zmiana korzystna.

Być może świadectwo pracy pracownik dostarczył również innym organom, jak np. do ZUS-u, czy zarejestrował się jako osoba bezrobotna i przedłożył je w Urzędzie Pracy. W tej sytuacji należy domniemywać, że pracownik również nie wyrazi zgody na zmiany w świadectwie pracy z uwagi na cały formalny proces wymiany przedłożonego dokumentu w odpowiednich urzędach, chyba że byłoby to dla niego korzystne.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: