eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

2011-03-07 12:27

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Przeczytaj także: Dorabiałeś do wcześniejszej emerytury lub renty? Do końca lutego poinformuj ZUS o zarobkach

1.1. Podstawowe regulacje

Tak wynika z obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 103a ustawy emerytalnej dodanego przez art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy powołanego przepisu, prawo do emerytury ulega zawieszeniu niezależnie od wysokości osiąganego przychodu z tytułu kontynuowanego zatrudnienia oraz wieku osoby uprawnionej do emerytury. Dotyczy on także osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli odpowiednio 60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni (zmiana brzmienia art. 103 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Zawieszeniu podlega także okresowa emerytura kapitałowa.

Przepis art. 103a ustawy emerytalnej dotyczy wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury, a więc zarówno tych, którzy prawo nabyli przed 1 stycznia 2011 r., jak i tych, którzy prawo to nabędą począwszy od 1 stycznia 2011 r. Jednakże - w zależności od daty ustalenia prawa do emerytury różna jest data, od której - wobec kontynuowania stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury - ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Zwracamy uwagę! Przepis art. 103a ustawy emerytalnej ma także zastosowanie do emerytur przysługujących osobom, pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (z wyłączeniem osób wykonujących zatrudnienie w Australii, z którą umowa po stronie australijskiej obejmuje wyłącznie emerytury z tytułu zamieszkiwania w tym państwie).

1.2. Osoby, które nabyły prawo do emerytury począwszy od 1 stycznia 2011 r.

Osobom, które po 31 grudnia 2010 r. nabędą prawo do emerytury i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy, ZUS nie podejmie wypłaty emerytury.

Dotyczy to osób, które wniosek o emeryturę złożą po 31 grudnia 2010 r., jak i przed 1 stycznia 2011 r., jeżeli warunki uprawniające do emerytury spełnią po 31 grudnia 2010 r.

Przykład:
W grudniu 2010 r. wniosek o emeryturę złożył mężczyzna urodzony 5 stycznia 1946 r., legitymujący się 35-letnim okresem składkowym i 4-letnim okresem nieskładkowym. Od roku jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. ZUS ustalił prawo do emerytury od 5 stycznia 2011 r., ponieważ w tym dniu mężczyzna ukończył 65 lat. Jeżeli mężczyzna nie rozwiąże stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, to ZUS nie podejmie wypłaty emerytury do czasu rozwiązania stosunku pracy.

Ważne: Osobie, której ZUS po 31 grudnia 2010 r. ustali prawo do emerytury, a która nie rozwiąże dotychczasowego stosunku pracy - emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia w ZUS wniosku o podjęcie jej wypłaty.

Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl: "(…) Osoby, które rozwiążą stosunek pracy nawiązany przed przejściem na emeryturę, muszą niezwłocznie zgłosić wniosek o podjęcie wypłaty emerytury. Przepisy nakazują podjęcie wypłaty od miesiąca, w którym - przynajmniej przez 1 dzień emeryt już nie pracuje w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury - jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.

 

1 2 3

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: