eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnienie w kilku placówkach a świadectwo pracy

Zatrudnienie w kilku placówkach a świadectwo pracy

2011-10-08 00:27

Świadectwo pracy jest nieodłącznie związane z zawartym stosunkiem pracy. Jeśli pracownik zatrudniony był jednocześnie w kilku stosunkach pracy na podstawie kilku umów o pracę, to świadectwo pracy powinno zostać wystawione z każdego miejsca pracy.

Przeczytaj także: Wydanie świadectwa pracy w ostatnim dniu zatrudnienia

Pytanie: Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym placówki oświatowe. Stowarzyszenie rozlicza całość składek ZUS za wszystkie placówki pod swoim NIP-em. Umowy o pracę zawierane są z dyrektorami poszczególnych placówek. Jak powinniśmy wystawić świadectwo pracy, jeżeli pracownik był zatrudniony w kilku placówkach jednocześnie?

Odpowiedź: Pracownikowi należy wydać osobne świadectwa pracy z każdego stosunku pracy.

1. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy skutkuje powstaniem po stronie pracodawcy obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy „z urzędu”, bezwarunkowo i niezwłocznie.

2. Świadectwo pracy - z każdego stosunku pracy

Świadectwo pracy jest nieodłącznie związane z zawartym stosunkiem pracy.

Jeśli pracownik zatrudniony był jednocześnie w kilku stosunkach pracy na podstawie kilku umów o pracę, to świadectwo pracy powinno zostać wystawione z każdego miejsca pracy.

Jeśli natomiast został zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę i świadczył pracę w kilku miejscach, to wystawia się jedno świadectwo pracy. Kodeks pracy nie przewiduje w tym względzie żadnych wyjątków.

Podstawa prawna:
  • art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: