eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Błędne świadectwo pracy koryguje pracodawca

Błędne świadectwo pracy koryguje pracodawca

2010-03-20 01:02

W przypadku zauważenia błędu w świadectwie pracy, pracodawca jest zobowiązany do jego sprostowania - bez względu na to czy pracownik zwróci poprzednio wydane świadectwo pracy. Jeżeli pracownik nie stawia się do pracodawcy celem odebrania sprostowanego świadectwa pracy, pracodawca powinien wysłać je pocztą.

Przeczytaj także: Jak zredagować świadectwo pracy?

Zauważyłam błąd w wydanym pracownikowi świadectwie pracy. Pracownik został telefonicznie poinformowany o błędzie w świadectwie i miał je zwrócić. W obecnej chwili nie mam kontaktu z tym pracownikiem. Czy wystawione nowe świadectwo należy wysłać do pracownika pocztą? Czy należy czekać na zwrot pierwszego świadectwa, czy wysłać prawidłowe?

W przypadku zauważenia błędu w świadectwie pracy, pracodawca jest zobowiązany do jego sprostowania – bez względu na to czy pracownik zwróci poprzednio wydane świadectwo pracy. Jeżeli pracownik nie stawia się do pracodawcy celem odebrania sprostowanego świadectwa pracy, pracodawca powinien wysłać je pocztą.

1. Błędne świadectwo pracy należy skorygować

Przepisy prawa pracy nie regulują trybu dokonywania korekt w świadectwie pracy w sytuacji, gdy pracownik nie występuje z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Mając jednak na uwadze fakt, iż w świadectwie znajdują się informacje istotne w zakresie ustalania uprawnień pracowniczych, jak również uprawnień z ubezpieczenia społecznego należy uznać, iż pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby dane w świadectwie były zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

W razie wykrycia błędu w wydanym pracownikowi świadectwie, pracodawca powinien wystawić nowe świadectwo i zwrócić się do pracownika z prośbą o zwrot poprzednio wydanego świadectwa. Nowy dokument należy opatrzyć aktualną datą oraz zaznaczyć, że jest to korekta/sprostowanie świadectwa. Nieaktualne świadectwa pracy, z momentem wydania pracownikowi nowego świadectwa, usuwa się z akt osobowych pracownika i niszczy.

2. Gdy nie ma kontaktu z pracownikiem, świadectwo można przesłać pocztą

W przypadku braku kontaktu z pracownikiem pracodawca powinien przesłać nowe świadectwo pocztą na adres pracownika za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Kopię świadectwa wraz z otrzymaną zwrotką stanowiącą dowód doręczenia świadectwa należy dołączyć do akt osobowych pracownika. Jeżeli pracownik będzie kwestionował treść skorygowanego świadectwa pracy, będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania nowego świadectwa.

Podstawa prawna:
  • art. 97 § 2, § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: