eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana umowy na stałe w umowę na czas określony

Zmiana umowy na stałe w umowę na czas określony

2010-01-28 01:32

Czy pracodawca może zmienić pracownikowi umowę o pracę z czasu nieokreślonego na czas określony? Pracodawca nie może jednostronnie zmienić pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony w umowę na czas określony. Zmiana rodzaju umowy o pracę na inny jej rodzaj może zawsze odbyć się w wyniku zgodnego porozumienia obu stron.

Przeczytaj także: Rodzaj umowy o pracę: zmiana musi nastąpić na piśmie

Pracownik przepracował u danego pracodawcy 37 lat (pracuje od 1982 r.), a od stycznia 2007 r. miał umowę na czas określony, która skończyła się 30 czerwca 2009 r. Pracodawca przedłużył tę umowę do 31 października 2010 r. Czy pracownikowi należy się odprawa i 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy? Ma 54 lata - czy może liczyć na stałe świadczenie przedemerytalne, czy nie?

Pracodawca nie może jednostronnie zmienić pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony w umowę na czas określony. Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy, która wiąże strony. Obowiązek wypłaty odprawy zależy natomiast od tego, z jakich przyczyn następuje wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz ilu pracowników zatrudnia pracodawca.

Zmiana rodzaju umowy o pracę na inny jej rodzaj może zawsze odbyć się w wyniku zgodnego porozumienia obu stron. Pracodawcy nie wolno jednak dokonać tego jednostronną decyzją, tj. w wyniku wypowiedzenia zmieniającego.

Sąd Najwyższy przesądził bowiem, że w trybie wypowiedzenia zmieniającego nie można zmienić rodzaju umowy o pracę z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony (uchwała SN składu 7 sędziów z 28 kwietnia 1994 r., I PZP 52/93, OSNAPiUS 1994 z.11, poz. 169). Jeśli tak zachował się pracodawca, o którym mowa w pytaniu, strony nadal wiąże umowa na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W przypadku gdy umowa na czas nieokreślony jest wypowiadana przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracownika (np. z powodu likwidacji stanowiska pracy) lub rozwiązywana z tego powodu za porozumieniem stron, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę. Jej wysokość przy 37-letnim zakładowym stażu pracy wynosi 3-miesięczne wynagrodzenie pracownika za pracę liczone jak ekwiwalent za urlop, nie więcej jednak niż 19.140 zł brutto w 2009 r. oraz 19.755 zł brutto w 2010 r.(piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę), chyba że pracodawca wypłaca wyższe odprawy niż przewiduje ustawa, co zawsze może zrobić.

Gdy umowa o pracę pierwotnie łącząca strony została wypowiedziana definitywnie lub rozwiązana za porozumieniem stron, a potem strony zawarły umowę na czas określony, pracodawca nie jest zobowiązany do zapłaty odprawy, jeśli umowa rozwiąże się z dniem, do którego została zawarta, w opisanym przypadku z dniem 30 października 2010 r. Jeżeli jednak pracodawca chciałby tę umowę rozwiązać wcześniej (za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron) z przyczyn niedotyczących pracownika, będzie mógł to zrobić. Przy czym wypowiedzenie umowy w takim przypadku jest możliwe u pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników, pod warunkiem że umowa zawiera klauzulę przewidującą jej wypowiedzenie (wymóg zawarcia umowy na dłużej niż 6 miesięcy został spełniony). W przeciwnym razie pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy.

Gdy umowa nie zawiera klauzuli umożliwiającej jej rozwiązanie za wypowiedzeniem, może zostać wypowiedziana, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie pracownika. Dotyczy to zarówno zwolnień indywidualnych, jak i grupowych. W obu tych przypadkach pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi odprawę.

 

1 2

następna

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: