eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zamiana umowy w terminową a wypowiedzenie zmieniające

Zamiana umowy w terminową a wypowiedzenie zmieniające

2010-02-10 13:12

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy polegające na przekształceniu umowy na czas nieokreślony w terminową jest niedopuszczalne, ale wywołuje skutki prawne.

Przeczytaj także: Zmiana umowy na stałe w umowę na czas określony

PYTANIE: Pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające polegające na przekształceniu umowy bezterminowej w terminową. Podobno według SN jest to niedopuszczalne. Czy oznacza to, że wypowiedzenie jest nieważne?

ODPOWIEDŹ: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy polegające na przekształceniu umowy na czas nieokreślony w terminową jest niedopuszczalne, ale wywołuje skutki prawne. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosujemy odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy. Nie oznacza to jednak, że w drodze wypowiedzenia zmieniającego wolno zmienić każdy element łączącego strony stosunku pracy. Nie jest dopuszczalna przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony (uchwała 7 sędziów SN z 28.4.1994 r., I PZP 52/93, OSNP 1994/11/169).

Zmiana taka wykracza poza pojęcie „warunków pracy i płacy” i w sposób nieuzasadniony prowadzi do ograniczenia uprawnień pracownika w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem. Przeprowadzone w drodze wypowiedzenia zmieniającego przekształcenie umowy o pracę w terminową jest niezgodne z prawem.

Jednak skuteczność takiego wypowiedzenia zmieniającego to odrębna kwestia. Nawet niedopuszczalna zmiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę na czas określony w trybie wypowiedzenia warunków pracy jest skuteczna i można ją wzruszyć na podstawie orzeczenia sądu przywracającego do pracy na poprzednich warunkach (wyrok SN z 19.1.2000 r., I PKN 495/99, OSNP 2001/11/376).

Jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie odwołania od wypowiedzenia. Wnosi się je do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania zainteresowanego - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Podstawa prawna:
  • art. 42 i 45 KP

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: