eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rodzaj umowy o pracę: zmiana musi nastąpić na piśmie

Rodzaj umowy o pracę: zmiana musi nastąpić na piśmie

2008-12-31 14:15

Trzecia umowa na czas określony z mocy prawa, tj. automatycznie, bez względu na wolę stron stosunku pracy, przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Zastanówmy się, czy pracownik powinien domagać się potwierdzenia owej zmiany na piśmie?

Przeczytaj także: Trzecia umowa na czas wykonania określonej pracy

W myśl art. 25 K.p., zawarcie kolejnej umowy na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeśli strony poprzednio zawarły dwukrotnie umowę na czas określony, o ile przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej nie przekroczyła okresu 1 miesiąca.

Przekształcenie to powoduje zatem zmianę rodzaju umowy wiążącej strony stosunku pracy i bez wątpienia powinno znaleźć swój wyraz na piśmie. Zgodnie bowiem z art. 29 § 1 K.p., umowa o pracę musi określać m.in. strony umowy, rodzaj umowy (np. na czas, określony, nieokreślony czy na czas wykonania określonej pracy), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Oznaczenie rodzaju umowy jest więc nieoderwalnym elementem treści stosunku pracy.

Ponadto nie należy również zapominać, że w art. 29 § 4 K.p. ustawodawca wprost wskazuje, że zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej, niezależnie od tego czy do przekształcenia doszło z mocy prawa (tak jak dzieje się to w przypadku trzeciej umowy o pracę na czas określony) czy też w wyniku porozumienia stron.

Pracodawca nie musi jednak podpisywać z podwładnym nowej umowy o pracę- wystarczający jest tu aneks do umowy, w którym strony potwierdzą, że dalsze świadczenie pracy będzie odbywać się w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Pracownik, który nie otrzyma potwierdzenia zmiany rodzaju angażu na piśmie, może- a nawet powinien ze względu na zabezpieczenie swego interesu- domagać się od pracodawcy dochowania formy pisemnej.

Gwoli przypomnienia warto tu dodać, że nie każda trzecia umowa o pracę przekształca się z mocy prawa w umowę na czas określony. Przepis art. 25 K.p. nie ma bowiem zastosowania do umów o pracę zawartych w celu:
  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym bądź też zadań realizowanych cyklicznie.

Omawiana regulacja znajduje natomiast zastosowanie w sytuacji, gdy strony, mimo iż faktycznie zawarły umowę o pracę (w warunkach, o których mówi art. 22 § 1 K.p.), nadały jej inną nazwę, np. umowy zlecenia (por. wyrok SN z 17 listopada 1997 r., I PKN 370/97, OSNAPiUS 1998, Nr 17, poz. 506).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: