eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Koniec ustawy antykryzysowej a umowy na czas określony

Koniec ustawy antykryzysowej a umowy na czas określony

2011-10-18 13:30

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwana ustawą antykryzysową, swoim zakresem obejmuje tylko pracodawców-przedsiębiorców. To wobec takich pracodawców ustawa zawiesiła stosowanie art. 251 Kodeksu pracy, który przewidywał zasadę, że 3. umowa o pracę na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Przeczytaj także: Maksymalny okres umów na czas określony

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony od 8 września 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r. Kolejną umowę podpisaliśmy na czas nieokreślony. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Rozumiem, że po upływie okresu trwania ustawy antykryzysowej kolejne umowy należy zawierać na czas nieokreślony. Jak należy postępować w przypadku zatrudniania nowych pracowników od 1 września 2011 r. (ile umów i na jak długie okresy można zawierać) i jak należy postępować z umowami zawartymi przed dniem wejścia w życie ustawy antykryzysowej i trwających po wygaśnięciu tej ustawy - czy takie umowy należy traktować jak umowy na czas nieokreślony, czy też pozostawić na czas, na jaki zostały zawarte?

Odpowiedź: Podpisując umowę o pracę na czas nieokreślony pracodawca postąpił prawidłowo. Umowa trwająca 1 stycznia 2012 r. będzie traktowana jako pierwsza umowa na czas określony, której dotyczy limit umów z art. 251 Kodeksu pracy. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy antykryzysowej i trwające po 31 grudnia 2011 r. nie podlegają przepisom tej ustawy.

1. Po wyczerpaniu 24-miesięcznego limitu właściwa umowa na czas nieokreślony

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwana ustawą antykryzysową, swoim zakresem obejmuje tylko pracodawców-przedsiębiorców. To wobec takich pracodawców ustawa zawiesiła stosowanie art. 251 Kodeksu pracy, który przewidywał zasadę, że 3. umowa o pracę na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Ustawa wprowadziła natomiast inne ograniczenie: łączny czas trwania umów na czas określony nie może przekraczać 24 miesięcy (chyba, że wystąpi co najmniej 3-miesięczna przerwa).

A zatem pracodawcy-przedsiębiorcy w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej (od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.) mogą zawierać dowolną ilość umów o pracę na czas określony, ale ich łączny czas trwania nie może przekroczyć 2 lat.

W sytuacji opisanej w pytaniu umowa o pracę na czas określony trwała prawie 2 lata (bez 8 dni), zatem podpisując kolejną umowę pracodawca słusznie wybrał umowę o pracę na czas nieokreślony.

2. Umowa trwająca 1 stycznia 2012 r. - pierwsza w limicie umów terminowych z art. 251 Kodeksu pracy

Kolejny postawiony problem dotyczy regulacji po 31 grudnia 2011 r. Po upływie czasu obowiązywania ustawy antykryzysowej pracodawców-przedsiębiorców będzie ponownie obowiązywał art. 251 Kodeksu pracy. Wówczas od nowa będzie można zwierać umowy o pracę na czas określony. Umowa trwająca 1 stycznia 2012 r. będzie bowiem liczona jako pierwsza w limicie umów, o którym mowa w art. 251 Kodeksu pracy.

W stosunku do pracowników zatrudnianych po 1 września 2011 r. zasady ich zatrudniania są właściwie dowolne. Na dzień dzisiejszy uważam, że umowy terminowe nie powinny przekraczać 24 miesięcy. Jednak zasadniczo wszystko zależy od tego, czy 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywał art. 251 Kodeksu pracy w aktualnym brzmieniu, które nie przewiduje limitu czasu trwania umowy o pracę na czas określony poza warunkiem, że może ich być tylko dwie.

3. Umowy zawarte przed i wykraczające poza czas obowiązywania ustawy antykryzysowej nie podlegają jej przepisom

Jeżeli natomiast strony zwarły umowę przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 22 sierpnia 2009 r. z datą obowiązywania przekraczającą 31 grudnia 2011 r., to taka umowa w ogóle nie podlega przepisom ustawy antykryzysowej. Nie dotyczy jej zatem 24-miesięczny limit.

Co do zasady, umowa trwająca 1 stycznia 2012 r. będzie liczona, jako pierwsza w limicie umów z art. 251 Kodeksu pracy. Jeśli jednak była to już druga umowa pomiędzy stronami to oznacza, że kolejna powinna być umowa na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
  • art. 13, art. 34 ust. 2, art. 35 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. z 2009 r. nr 125, poz. 1035),
  • art. 251 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: