eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Treść terminowej umowy o pracę można uzupełnić

Treść terminowej umowy o pracę można uzupełnić

2010-05-14 10:19

Rozważmy następujący przypadek: strony zawarły umowę o pracę na czas określony (3 lata), która nie zawierała klauzuli przewidującej możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Po jakimś czasie szef postanowił to jednak zmienić i przedłożył pracownikowi aneks do umowy, z którego treści wynikało, iż może ona ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Czy wprowadzenie tego rodzaju modyfikacji jest dopuszczalne w trakcie trwania zatrudnienia, czy też szef powinien "z góry" zastrzec ewentualność przedterminowego rozwiązania umowy?

Przeczytaj także: Trzecia umowa na czas określony- wypowiedzenie

Przypomnijmy, konsekwencją ustalenia okresu trwania umowy o pracę jest jej rozwiązanie wraz z upływem tego okresu (por. art. 30 § 1 pkt 4 K.p.).Ustawodawca przewidział jednak, aby przy zachowaniu pewnych warunków możliwe było jej wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 33 K.p., przesłankami umożliwiającymi przedterminowe rozstanie z czasowo zatrudnionym pracownikiem są:
  • zawarcie terminowej umowy o pracę na czas dłuższy niż 6 miesięcy oraz
  • klauzula o wcześniejszym rozwiązaniu tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

W opinii SN (por. uchwała z 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94, OSNAPiUS 1994, Nr 8, poz. 126), możliwość wprowadzenia do umowy na czas określony zapisu, w myśl którego dopuszczalne stanie się jej wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem, nie jest ograniczona jedynie do momentu jej zawierania- równie dobrze może to nastąpić w czasie trwania stosunku pracy.

Skład orzekający nie pozostawił tu żadnych wątpliwości. W uzasadnieniu do powołanej uchwały wskazano m.in., że użyty w art. 33 K.p. termin „zawieranie” („przy zawieraniu umowy [ ...] strony mogą przewidzieć") odnosi się do określenia rodzaju umowy, nie określa on natomiast daty dopuszczalności wprowadzenia klauzuli o wypowiedzeniu. Zapis zezwalający na przedterminowe zakończenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może pojawić się w jej treści zarówno na początku, jak i w trakcie zatrudnienia.

Jeżeli bowiem strony mają prawo w każdym czasie trwania umowy terminowej rozwiązać ją na mocy porozumienia stron, to także- przy zachowaniu wynikającego z art. 33 K.p. warunku dopuszczalności wypowiedzenia umowy, jakim jest zawarcie jej na okres dłuższy niż 6 miesięcy- są uprawnione do zawarcia w tym zakresie odrębnego porozumienia, które przybierze formę aneksu do zawartej już umowy o pracę.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: