eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Płatne zwolnienie na opiekę nad dzieckiem - porady

Płatne zwolnienie na opiekę nad dzieckiem - porady

2008-07-04 13:17

Pracownik, który wychowuje 1 lub więcej dzieci w wieku do lat 14, ma prawo do 2 dni płatnego zwolnienia w ciągu każdego roku kalendarzowego (o ile drugi rodzic nie skorzysta z tego prawa). Zdawałoby się: wszystko jasne. A jednak diabeł tkwi w szczegółach! Dowiedz się jak, uniknąć błędów.

Przeczytaj także: Przerwanie urlopu pracownika: obowiązek czy możliwość?

1. Zwolnienie nie przechodzi na kolejny rok

2 dni „opieki nad dzieckiem” mogą być przez pracownika wykorzystane w dowolnym terminie, w trakcie danego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak nie wykorzysta on dni wolnych w tym terminie, nie może ich przenieść na rok następny.

2. Dwóch pracodawców w ciągu roku – 1 zwolnienie

Może się zdarzyć, że pracownik był poprzednio - w tym samym roku kalendarzowym – zatrudniony u innego pracodawcy. W takiej sytuacji u nowego pracodawcy 2 dni zwolnienia należą mu się tylko, gdy nie wykorzystał ich w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Uwaga!

Gdy rozstajesz się z pracownikiem, w świadectwie pracy zapisz, czy wykorzystał dni wolne „na opiekę nad dzieckiem”

3. Tyle zwolnień, ile umów o pracę

Jeżeli pracownik jest równolegle zatrudniony u dwóch (lub kilku) pracodawców, u każdego z nich (z każdego stosunku pracy) przysługują mu 2 dni zwolnienia. Jeśli zaś ma z tym samym pracodawcą dwie umowy (dotyczące pracy różnego rodzaju) – to z każdej umowy (z każdego stosunku pracy) ma prawo do 2 dni zwolnienia.

4. Kilkoro dzieci – 1 zwolnienie

Pracownik ma prawo do 2 dni wolnych bez względu na to, ile dzieci w wieku do 14 lat wychowuje. Prawo do zwolnienia przysługuje do dnia 14 urodzin najmłodszego dziecka (w dniu 14 urodzin prawo do zwolnienia już nie przysługuje).

Przykład

1 lutego 2008 r. dziecko skończy 14 lat. Pracownik będzie miał tylko 1 miesiąc (styczeń) na wykorzystanie dni na „opiekę”, ponieważ 1 lutego utraci do niego prawo. Jeżeli zaś dziecko skończy 14 lat 1 stycznia 2008, pracownik nie będzie już mógł w 2008 roku wykorzystać 2 dni zwolnienia.

5. Nie tylko rodzic biologiczny

Zwolnienie na opiekę służy nie tylko biologicznym rodzicom dziecka. Może z niego skorzystać także pracownik wychowujący dziecko w wieku do 14 lat przysposobione, czy przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

6. Zwolnienie służy także, gdy drugi rodzic nie pracuje

Pracownik ma prawo do zwolnienia także wtedy, gdy jego małżonek lub życiowy partner nie świadczy pracy (np. prowadzi działalność gospodarczą, przebywa na urlopie wychowawczym itd.).

Uwaga!

Osobie wracającej z urlopu wychowawczego w trakcie roku kalendarzowego, przysługują również za ten rok 2 dni zwolnienia (o ile drugi rodzic nie zgłosił wcześniej chęci skorzystania z tego uprawnienia).

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: