eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

2010-07-30 10:13

Czy na pewno pracodawca nie może przymusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w narzuconym terminie? Czy nie jest jednak tak, że jeśli pracodawcy nie uda się uzgodnić z pracownikiem terminu urlopu, ostateczna decyzja należeć będzie zawsze do pracodawcy? Czy firma może zamknąć się w określonym terminie i wysłać wtedy wszystkich pracowników w jednym terminie na urlop wypoczynkowy? Czy to możliwe, żeby pracownica, która z powodu urlopu wychowawczego w danym roku nie przepracowała ani jednego dnia, nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego? A co ze stażem urlopowym pracownika, który pobierał wcześniej zasiłek dla bezrobotnych czy prowadził działalność gospodarczą? Czy go zwiększać o okres pobierania zasiłku bądź prowadzenia działalności?

Przeczytaj także: Wyższy wymiar urlopu a urlop uzupełniający

1. Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Czy pracownikowi wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych oraz przebywanie na urlopie wychowawczym do 3 lat?

Odpowiedź: Wymiar urlopu wypoczynkowego (co do zasady 20 lub 26 dni) zależy od ogólnego stażu pracy pracownika. Jednak do okresu, od którego zależy ten wymiar, wlicza się również tzw. okresy zaliczane, określone w przepisach szczególnych. Są nimi przykładowo okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i przebywania na urlopie wychowawczym.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się m.in.:
  • okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy (art. 1541 § 1 kp),
  • okresy nauki z tytułu ukończenia określonej szkoły (art. 155 § 1 kp),
  • okres pozostawania bez pracy, za który pracownikowi przywróconemu do pracy przyznano wynagrodzenie (art. 51 § 2 kp),
  • okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie z powodu wadliwego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (art. 51 § 2 kp),
  • okres czynnej służby wojskowej (art. 301 § 2 kp).
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Już od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i okresy wliczane do stażu pracy (zaświadczenie z urzędu pracy). Jednak choćby pracownik przedstawił stosowne dokumenty w późniejszym terminie, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy wliczyć do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Podobnie jest z urlopem wychowawczym. Zgodnie z art. 1865 Kodeksu pracy, okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem wliczenie okresu urlopu wychowawczego do stażu pracy nie może nastąpić w trakcie trwania urlopu wychowawczego, lecz dopiero z dniem jego zakończenia.

Podstawa prawna:
  • art. 51, art. 154, art. 155, art. 1865 i art. 301 Kodeksu pracy,
  • art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.),
  • § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: