eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

2011-06-22 12:20

Pracownik na kilka dni przed rozpoczęciem urlopu, który był przewidziany w planie urlopów, poprosił o jego przesunięcie na następny miesiąc. Argumentował to tym, że rozchorowało się jego dziecko, w związku z czym zaplanowany na ten urlop wyjazd nie doszedłby do skutku. Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek, jeżeli nowy termin urlopu nie odpowiada mu ze względów organizacyjnych?

Przeczytaj także: Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

W niektórych sytuacjach pracodawca ma obowiązek przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu na okres późniejszy. Jest do tego zobowiązany, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego (art. 165 K.p.).
Katalog okoliczności obligujących do zmiany terminu zaplanowanego lub uzgodnionego urlopu wypoczynkowego ma charakter otwarty. Użyty w art. 165 K.p. zwrot "w szczególności" wskazuje na to, że każda inna nieobecność, którą przepisy powszechnie obowiązujące bądź zakładowe uznają za usprawiedliwioną, zobowiązuje pracodawcę do przesunięcia urlopu. Do takich, często spotykanych w praktyce, okoliczności należą:
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 w przypadku np. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza lub też pobytu w szpitalu małżonka, który na co dzień sprawuje opiekę nad wskazanym dzieckiem,
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem chorym do lat 14, jeżeli nie ma innego członka rodziny mogącego sprawować opiekę (w określonych w przepisach limitach czasowych),
  • opieka nad innym chorym członkiem rodziny (do 14 dni w roku kalendarzowym),
  • powołanie pracownika w charakterze świadka czy strony w postępowaniu przed organami administracji lub wymiaru sprawiedliwości
oraz wszystkie inne nieobecności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy (a tym samym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego w uzgodnionym terminie) i które zgodnie z przepisami K.p. i innymi przepisami prawa pracy zaliczane są do nieobecności usprawiedliwionych.

WAŻNE:
W okolicznościach wskazanych w art. 165 K.p. pracodawca jest zobowiązany przesunąć termin wykorzystania urlopu, jednak nie jest związany wnioskiem pracownika co do nowego terminu jego udzielenia.

Pracodawca może odmówić przesunięcia urlopu na termin, który nie jest dla niego dogodny, szczególnie biorąc pod uwagę obowiązek zapewnienia płynnej organizacji procesu pracy, którą może zakłócić nieobecność pracownika. Nie wpływa to jednak na sam obowiązek przesunięcia wykorzystania urlopu na czas późniejszy, którego konkretyzacja powinna nastąpić po porozumieniu z pracownikiem, z uwzględnieniem decydującego głosu pracodawcy.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: