eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Pierwszy urlop na żądanie a staż pracy pracownika

Pierwszy urlop na żądanie a staż pracy pracownika

2009-08-02 13:06

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracownik- absolwent zatrudniony od 2 miesięcy w oparciu o swą pierwszą w karierze umowę o pracę wystąpił do pracodawcy z prośbą o udzieleniu mu urlopu na żądanie. Czy pracownicy o nieznacznym stażu pracy mogą w pełni korzystać z tego uprawnienia, czy też w tym przypadku wymiar tego urlopu jest uwarunkowany w sposób szczególny?

Przeczytaj także: Urlop na żądanie: czy zawsze można go żądać?

Przypomnijmy, możliwość zgłoszenia pracodawcy wniosku o udzielenie urlopu na żądanie wynika z art. 1672 K.p. Zgodnie z tym przepisem szef na żądanie pracownika jest zobowiązany udzielić mu maksymalnie czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Należy przy tym pamiętać, że o terminie takiego urlopu decyduje wyłącznie sam zatrudniony, zgłaszając chęć jego wykorzystania najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Przesłanką decydującą o udzieleniu urlopu na żądanie jest tylko i wyłącznie wystąpienie niesprecyzowanych potrzeb pracownika. Wniosek o urlop nie jest poddawany ocenie pracodawcy, nie wymaga też szczególnego uzasadnienia. Warto jednak podkreślić, że instytucja ta nie powinna zagrażać prawidłowości skooperowanego procesu pracy w firmie.

Jak już wspomniano powyżej, wymiar omawianego tu urlopu nie może przekraczać czterech dni w roku kalendarzowym. Co istotne, przepisy Kodeks pracy nie uzależniają go ani od wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego zatrudnionemu, ani też od długości okresu zatrudnienia.

Możliwość wykorzystania czterech laby we wskazanym przez siebie terminie przysługuje zatem zarówno pracownikom dysponującym prawem do odpoczynku w pełnym wymiarze (20 lub 26 dni), jak i tym, którzy nabyli prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnie ograniczonym czy też ułamkowym. Z powodzeniem o urlop na żądanie może starać się również świeżo zatrudniony absolwent, jeżeli tylko nabędzie do niego prawo.

Pracownik, o którym mowa we wstępie, jest zatrudniony od dwóch miesięcy. Wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego wynosi zatem 3,3333 dnia, ponieważ w pierwszym roku pracy za każdy przepracowany miesiąc pracownik podejmujący pracę uzyskuje prawo do „urlopu cząstkowego” w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu (20/12 = 1,6666 dnia) przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby pracodawca udzielił mu trzech dni urlopu na żądanie.

Trzeba jednak pamiętać, że urlop na żądanie nie jest dodatkowym uprawnieniem pracowniczym- zawiera się on bowiem w puli przysługującego zatrudnionemu urlopu wypoczynkowego. Jeżeli więc pracownik nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego bądź też wykorzystał go już w pełnym wymiarze, to w tym samym roku kalendarzowym nie ma już co liczyć na urlop na żądanie.

Przy okazji omawianego tu zagadnienia warto również przypomnieć, że art. 1672 K.p. nie stanowi, w jakich częściach należy wykorzystywać urlop na żądanie. Pracownik ma więc prawo żądać udzielenia go zarówno w pojedynczych dniach, jak i w całym przysługującym mu wymiarze.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: