eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › e-doręczenia - od kiedy? Przedstawiamy terminy wdrożenia

e-doręczenia - od kiedy? Przedstawiamy terminy wdrożenia

2023-07-24 10:17

e-doręczenia - od kiedy? Przedstawiamy terminy wdrożenia

Od kiedy e-doręczenia? © pixabay.com

W dniu 29 maja 2023 roku Minister właściwy ds. informatyzacji wydał komunikat, w którym zgodnie z postanowieniami Artykułu 155 Ustawy został ustalony termin wprowadzenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych oraz nowo zarejestrowanych przedsiębiorców. Obowiązek wejdzie w życie 10 grudnia 2023 roku.

Przeczytaj także: E-Doręczenia już wkrótce

Zgodnie z obowiązującym prawem i ogłoszonym komunikatem, wymienione podmioty będą musiały korzystać z doręczeń elektronicznych zgodnie z poniższym wykazem.

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych

Podmioty publiczne


Od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie Ministra z dnia 29 maja 2023 r.
 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
 • Organy władzy publicznej, inne niż wymienione w p. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego)

Od 01.01.2025 r.
 • Podmioty publiczne, inne niż wymienione powyżej.

Od 01.10.2029 r:
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (obowiązek stosowania przepisów w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej) Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Podmioty niepubliczne


Od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie Ministra z dnia 29 maja 2023 r.
 • Zawody zaufania publicznego:
  • adwokat wykonujący zawód;
  • radca prawny wykonujący zawód;
  • doradca podatkowy wykonujący zawód;
  • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
  • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
  • notariusz wykonujący zawód;
  • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe.
 • Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Od 10.03.2024 r.
 • Podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 10.12.2023 r.

Od 01.01.2024 r.
 • Podmioty niepubliczne wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Od 30.09.2025 r.
 • Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 30.01.2023 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę

Od 30.09.2026 r.
 • Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 10.12.2023 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: