eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

2012-02-09 13:22

Pracodawca zmieniający jedynie nazwę stanowiska pracy pracownika może, co do zasady, dokonać tego w drodze podporządkowania pracowniczego, czyli za pomocą jednostronnej decyzji, bez konieczności wypowiadania pracownikom warunków umowy czy zawierania aneksu do umowy.

Przeczytaj także: Wypowiedzenie zmieniające a wypłata odprawy

Pytanie: Chcemy zmienić grupie pracowników nazwy stanowisk - to będzie jedyna zmiana, jaką wprowadzimy (pensje, zakres obowiązków nie ulegają zmianie). Nowa nazwa stanowiska pracy może być traktowana jako pogorszenie warunków, gdyż pracownicy ze „specjalisty” staną się „starszymi konsultantami”. Czy możemy wprowadzić tę zmianę aneksem, a nie wypowiedzeniem zmieniającym? Co w przypadku gdy pracownicy nie będą chcieli podpisać porozumienia zmieniającego?

Odpowiedź: Pracodawca zmieniający jedynie nazwę stanowiska pracy pracownika może, co do zasady, dokonać tego w drodze podporządkowania pracowniczego, czyli za pomocą jednostronnej decyzji, bez konieczności wypowiadania pracownikom warunków umowy czy zawierania aneksu do umowy.

Jeśli jednak zmiana nazwy stanowiska pracy jest przez obie strony stosunku pracy poczytywana za istotną zmianę warunków umowy, w takim przypadku konieczne jest zawarcie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia pracownikom warunków pracy, jeśli nie godzą się na dokonanie takiej zmiany.

1. Zmiana samej nazwy nie zawsze wymaga zmiany umowy…

Nie każda zmiana warunków pracy musi być dokonana w drodze wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub zawarcia z nimi porozumienia zmieniającego, tj. aneksu do umowy. Jeśli bowiem zmiana dotyczy jedynie nazwy stanowiska pracy, a inne warunki zatrudnienia nie ulegają zmianie, w takim przypadku może się to odbyć w ramach pracowniczego podporządkowania. Takie stanowisko zajął jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy.

Zdaniem SN: Zmiana nazwy bez wypowiedzenia zmieniającego

Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 kp). Jeżeli jednak strony zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 7 września 1999 r., I PKN 265/99, OSNAPiUS z 2001 r. nr 1, poz. 17).

W uzasadnieniu do wyroku zostało wskazane, iż, co do zasady, nazwa stanowiska pracy nie należy do przedmiotowo istotnych elementów warunków pracy i jej zmiana nie wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego.

2. …chyba że dla obu stron jest to istotny element umowy

Tylko w sytuacji, gdy obydwie strony stosunku pracy zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (bo np. nazwa implikuje pewien prestiż stanowiska), to wówczas jednostronna decyzja pracodawcy o zmianie nazwy stanowiska może wymagać wypowiedzenia zmieniającego ze wszystkimi tego konsekwencjami co do zachowania trybu tego wypowiedzenia. Oznacza to, że w takim przypadku zmiana może być dokonana:
  • za porozumieniem stron, czyli poprzez podpisanie aneksu do umowy (jeśli pracownik zgadza się na zmianę),
  • za wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy, jeśli pracownik nie zgadza się na zawarcie aneksu.
Ważne! Przy wypowiedzeniu zmieniającym należy poinformować związki

Jeśli w zakładzie pracy działają organizacje związkowe, pracodawca przed dokonaniem wypowiedzenia zmieniającego musi skonsultować ten fakt z reprezentującą pracownika organizacją związkową.

Moim zdaniem, patrząc obiektywnie na sytuację przedstawioną w pytaniu wydaje się, iż zmiana nazwy stanowiska ze „specjalisty” na „starszego konsultanta” nie powinna być poczytana jako godząca w prestiż wykonywanej pracy, co oznacza, że nie wymaga zmiany umowy w drodze wypowiedzenia czy porozumienia stron. Ostateczne rozstrzygnięcie powinno jednak uwzględniać również subiektywne oceny stron stosunku pracy i intencje towarzyszące wprowadzaniu zmian.

Podstawa prawna:
  • art. 29 § 1, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: