eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zajęcie komornicze wynagrodzenia

Zajęcie komornicze wynagrodzenia

2012-02-08 12:04

Przepisy prawa regulują zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, gdyż podlega ono szczególnej ochronie. Użyte w przepisach pojęcie wynagrodzenia za pracę podlegającego ochronie należy rozumieć dość szeroko, w związku z tym m.in. dla celów egzekucyjnych wynagrodzenie oznacza nie tylko wynagrodzenie zasadnicze należne w zamian za świadczoną pracę w ramach powierzonych obowiązków, ale także inne - zmienne i stałe jego elementy o charakterze obowiązkowym i dobrowolnym jak np. premie, dodatki, nagrody.

Przeczytaj także: Zajęcie przez komornika wynagrodzenia byłego pracownika

Pytanie: Pracownik ma zajęcie komornicze wynagrodzenia. Posiada również nierozliczone zaliczki z pracodawcą. Czy dodatkowe wynagrodzenie np. świadczenie urlopowe muszę przekazać na konto komornika, czy mogę zmniejszyć zobowiązanie wobec pracodawcy?

Odpowiedź: Świadczenie urlopowe podlega egzekucji komorniczej, więc należy przekazać je komornikowi na poczet zadłużenia. Pracodawca nie może natomiast dokonać potrącenia z tego świadczenia na poczet swojego zadłużenia z tytułu nierozliczonej zaliczki.

1. Potrąceń należy dokonać w określonej kolejności

Z wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp.
Powyższe potrącenia mają charakter przymusowy, nie wymagają więc zgody pracownika na ich dokonanie, ale muszą być wykonywane w podanej wyżej kolejności. Oznacza to, że egzekucja komornicza ma pierwszeństwo przed nierozliczonymi zaliczkami udzielonymi pracownikowi. Warto jednak zaznaczyć, iż chodzi tu o zaliczki rozumiane jako mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem wyliczenia się czyli np. pieniądze przekazane na zakup towarów, materiałów, paliwa do służbowego auta, a nie zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za pracę, które pracodawca (na prośbę pracownika) wypłaca przed terminem płatności.

Jeżeli zatem pracodawca dysponuje tytułem wykonawczym na określone należności (alimentacyjne i inne niż alimentacyjne), to najpierw musi dokonać potrącenia na rzecz ich zaspokojenia, a dopiero w następnej kolejności, gdy pozwoli na to kwota wolna od potrąceń oraz granica potrącenia, może uszczuplić swoją należność z wynagrodzenia pracownika.

2. Wynagrodzenie za pracę to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze

Przepisy prawa regulują zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, gdyż podlega ono szczególnej ochronie. Użyte w przepisach pojęcie wynagrodzenia za pracę podlegającego ochronie należy rozumieć dość szeroko, w związku z tym m.in. dla celów egzekucyjnych wynagrodzenie oznacza nie tylko wynagrodzenie zasadnicze należne w zamian za świadczoną pracę w ramach powierzonych obowiązków, ale także inne - zmienne i stałe jego elementy o charakterze obowiązkowym i dobrowolnym jak np. premie, dodatki, nagrody. A zatem te dodatkowe elementy wynagrodzenia także podlegają kodeksowej ochronie przed potrąceniami (tj. określona kolejność dokonywania potrąceń, określona wysokość możliwych potrąceń itp.)

Z ochrony w zakresie potrąceń korzystają również inne świadczenia o charakterze finansowym, niebędące wprost wynagrodzeniem za pracę, jednakże pozostające w ścisłym związku ze stosunkiem pracy. I tak, pod ogólną ochroną pozostają także:
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa emerytalna i rentowa (wyrok Sądu Najwyższego I PK 217/03 OSNP 2004/24/419),
 • odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracownika,
 • odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy,
 • wynagrodzenie urlopowe,
 • deputaty i odszkodowania.
Powyższe oznacza, iż dokonując potrącenia ze wskazanych wyżej składników pracodawca również musi postępować zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: