eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa na zastępstwo a zmiana stanowiska i rodzaju umowy

Umowa na zastępstwo a zmiana stanowiska i rodzaju umowy

2009-11-26 13:58

W drodze porozumienia zmieniającego dopuszczalna jest jednoczesna zmiana stanowiska pracy oraz rodzaju łączącej strony umowy. Pracodawca może także rozwiązać dotychczasową umowę za wypowiedzeniem bądź porozumieniem stron i zawrzeć nową.

Przeczytaj także: Zmiana stanowiska pracy a konieczność zmiany umowy o pracę

Zatrudniliśmy pracownicę od 2 lutego 2009 r. na umowę na czas określony - na zastępstwo innej pracownicy do czasu jej powrotu do firmy. Co zrobić, jeżeli obecnie chcemy zatrudnić zastępującą pracownicę na czas nieokreślony na innym stanowisku pracy, pomimo iż nieobecna pracownica nie wróciła jeszcze do pracy? Czy trzeba rozwiązać dotychczas obowiązującą umowę? Czy wystarczy w porozumieniu zmieniającym zmienić stanowisko pracy z referenta do spraw osobowych na referenta do spraw finansowych i rodzaj umowy z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony?

1. Zmiana elementów umowy nie wymaga jej rozwiązywania

Zarówno rodzaj umowy o pracę, jak i stanowisko pracy należą do podstawowych elementów umowy o pracę. Każdorazowa zmiana takiego elementu (za wyjątkiem powierzenia innej pracy na 3 miesiące - art. 42 § 4kp) wymaga dokonania zmian w treści umowy o pracę. W trakcie trwania umowy o pracę strony mają prawo modyfikować dotychczasową treść umowy także przy umowach zawartych na czas zastępstwa. W związku z tym, w celu zmiany elementów umowy, strony mogą dokonać jedynie zmian postanowień umowy bądź rozwiązać dotychczasową umowy o pracę i nawiązać kolejną na zmienionych zasadach.

2. Porozumieniem bądź wypowiedzeniem zmieniającym można zmienić stanowisko pracy

Modyfikacje treści umowy mogą być dokonane na dwa sposoby - mocą porozumienia zmieniającego lub na podstawie wypowiedzenia zmieniającego (czyli wypowiedzenia warunków pracy). Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia stosuje się zazwyczaj w sytuacji, gdy zmiany umowy są akceptowane przez obie strony stosunku pracy. Natomiast wypowiedzenie warunków pracy jest stosowane w przypadku zmian, w stosunku do których strony nie doszły do porozumienia. Wypowiedzenie warunków zatrudnienia podlega tym samym zasadom i ograniczeniom, co wypowiedzenie definitywne. Oznacza to, iż w przypadku umów na zastępstwo okres wypowiedzenia zmieniającego wynosi 3 dni robocze.

3. Rodzaj umowy można zmienić jedynie w drodze porozumienia zmieniającego

Warto zauważyć, iż nie wszystkie zmiany warunków zatrudnienia mogą być dokonane zarówno w drodze porozumienia, jak i wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana stanowiska pracy może być dokonana zarówno na mocy porozumienia stron, jak i za wypowiedzeniem zmieniającym, natomiast zmiana rodzaju umowy może nastąpić jedynie na mocy porozumienia stron (tj. za porozumieniem zmieniającym). A zatem, aby zmiana mogła nastąpić, niezbędna jest zgodna wola obu stron stosunku pracy, tj. pracownika i pracodawcy. W przeciwnym przypadku pracodawca nie będzie mógł jednostronnie zmienić rodzaju trwającej umowy o pracę. Zatem, w sytuacji opisanej w pytaniu, chcąc zmienić zarówno stanowisko, jak i rodzaj umowy bez konieczności jej rozwiązania, pracodawca może się posłużyć jedynie porozumieniem zmieniającym.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: