eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop ojcowski a świadectwo pracy

Urlop ojcowski a świadectwo pracy

2010-04-04 01:10

Czy urlop ojcowski należy wpisać w świadectwie pracy (7 dni), jeżeli tak, to gdzie?

Przeczytaj także: Błędne świadectwo pracy nie zawsze oznacza odszkodowanie

Odpowiedź: Tak, taką informację należy umieścić w ust. 4 pkt 9 formularza zgodnego ze wzorem świadectwa pracy z rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy.

W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w tym dotyczące wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.

Przykładem takiego dodatkowego urlopu jest właśnie urlop ojcowski. Informację o jego wykorzystaniu należy umieścić w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy. W tym miejscu pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów. Ponieważ pracownik, który wykorzystał urlop ojcowski, nie może ponownie z niego skorzystać u kolejnego pracodawcy, informacja o wykorzystaniu urlopu powinna zostać zamieszczona w świadectwie pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 97 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 1 ust 1 pkt 3, ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: