eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

2012-10-08 00:20

Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

Urlop ojcowski w świadectwie pracy © Fotowerk - Fotolia.com

Czy w świadectwie pracy należy podać informację o wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego? Tak, jeżeli okres, w którym pracownik może wystąpić o ten urlop, nie dobiegł końca. W takich okolicznościach będzie to bowiem informacja istotna dla kolejnego pracodawcy.

Przeczytaj także: Uprawnienia rodzicielskie 2012

Problematykę treści świadectwa pracy reguluje art. 97 K.p. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.), dalej rozporządzenie. Jak wynika z regulacji powołanego aktu wykonawczego w świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Do najważniejszych informacji istotnych dla nowego pracodawcy należy zaliczyć dane dotyczące:
  • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
  • urlopu wychowawczego,
  • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 K.p., a także
  • dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.

Znaczenie tych informacji wynika z faktu, iż w przypadku ich braku niektóre z uprawnień mogłyby bezzasadnie zostać powielone w kolejnym zatrudnieniu. Z kolei niepodanie innych mogłoby przykładowo doprowadzić do ustalenia niewłaściwego stażu ogólnego.

fot. Fotowerk - Fotolia.com

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

W świetle fakultatywności urlopu ojcowskiego (pracownik może, ale nie musi z niego skorzystać) oraz rozpiętości czasowej, w której przysługuje, informację o jego wykorzystaniu należy uznać za informację o istotnym znaczeniu dla następnego pracodawcy

Przechodząc do problemu poruszonego w pytaniu urlop ojcowski należy zaliczyć do dodatkowych uprawnień ze stosunku pracy. Ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z tego uprawnienia:
  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
Obecnie wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie. W świetle fakultatywności urlopu ojcowskiego (pracownik może, ale nie musi z niego skorzystać) oraz rozpiętości czasowej, w której przysługuje, informację o jego wykorzystaniu należy uznać za informację o istotnym znaczeniu dla następnego pracodawcy. Dlatego też należy zamieścić ją w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy. W tej części informuje się o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów. Powyższe wynika z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia oraz "Sposobu wypełniania świadectwa pracy" zamieszczonego we wzorze tego dokumentu stanowiącego załącznik do rozporządzenia.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: