eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

2012-10-15 12:07

Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ uprawnienia? ©  Andreas Haertle - Fotolia.com

Wielu klientów Zielonej Linii zastanawia się, czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na ich uprawnienia. Jeśli rozwiązali umowę za swoim wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, ale z własnej inicjatywy, martwią się, czy będą im przysługiwały świadczenia z urzędu pracy. A jeśli do tego do rozwiązania umowy doszło bez wypowiedzenia z ich winy, nieraz czują się naznaczeni. Nierzadko pytają, czy pracodawca ma obowiązek umieszczania tego rodzaju informacji w świadectwie pracy. Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą rozwiać część wątpliwości.

Przeczytaj także: Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

Jednym z obligatoryjnych punktów świadectwa pracy jest informacja o sposobie rozwiązania umowy o pracę. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania nakłada na pracodawcę obowiązek umieszczenia informacji o podstawie prawnej rozwiązania stosunku pracy. Warto zaznaczyć, iż w świadectwie należy wskazać jedynie podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Co szczególnie istotne, nie wskazuje się przyczyny ustania stosunku pracy. Podaje się tryb rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – wskazuje się dodatkowo stronę stosunku pracy składającą wypowiedzenie. Podawanie w świadectwie pracy przyczyny rozwiązania stosunku pracy jest błędem.

Jeżeli do rozwiązania umowy dochodzi:
  • na mocy porozumienia stron, wskazujemy art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
  • wskutek wypowiedzenia pracownika albo pracodawcy, wskazujemy art. 30 § 1 pkt 2 kp i określamy, kto złożył wypowiedzenie,
  • wskutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, wskazujemy art. 30 § 1 pkt 3 kp i dodatkowo określamy, kto rozwiązał umowę,
  • wskutek upływu czasu, na który umowa była zawarta, wskazujemy art. 30 § 1 pkt 4 kp,
  • wskutek ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta, wskazujemy art. 30 § 1 pkt 5 kp.

Szczególne ustanie zatrudnienia

Wiele wątpliwości mogą rodzić szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę. W tym przypadku należy wskazać inną podstawę prawną. Do ustania stosunku pracy w szczególny sposób może dojść w trybie określonym w:
  • art. 231 § 4 lub § 5 kp – za 7-dniowym uprzedzeniem złożonym przez pracownika, z czego pracownik może skorzystać w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

Rozwiązanie umowy na podstawie art. 231 § 4 Kodeksu pracy powoduje dla pracownika skutki prawne, jakie przepisy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W świadectwie pracy pracodawca zamieszcza informację o trybie i podstawie prawnej tego sposobu rozwiązania umowy o pracę, która może brzmieć: „Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie art. 231 § 4 kp ze skutkiem prawnym zrównanym z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”.

fot. Andreas Haertle - Fotolia.com

Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ uprawnienia?

W świadectwie należy wskazać jedynie podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy


Szczególny przypadek rozwiązania stosunku pracy przewiduje również art. 231 § 5 Kodeksu pracy, mówiący o tym, iż pracodawca z dniem przejęcia zakładu pracy obowiązany jest zaproponować nowe warunki zatrudnienia pracownikom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Jeżeli nie uzgodniono nowych warunków pracy i płacy, pracownik ma prawo, w terminie do siedmiu dni, złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie także powoduje dla pracownika takie same skutki, jakie przepisy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Pracodawca powinien więc zamieścić informację, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie art. 231 § 5 kp ze skutkiem prawnym zrównanym z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: