eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

2017-12-01 00:30

Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

Poczta © Wiski - Fotolia.com

Kiedy tak naprawdę upływa termin złożenia pisma w sądzie/urzędzie? Czy liczy się data nadania przesyłki na poczcie, czy data wpływu do urzędu?

Przeczytaj także: Administracja publiczna: poświadczenie przedłożenia pisma to nie potwierdzenie

Ustawy regulujące postępowanie przed organami państwa np. sądem wskazują w jakim czasie dokonać określonej czynności. Zazwyczaj są to terminy 7, 14, 30 dniowe. Należy pamiętać, że jeżeli np. pismo z sądu utrzymamy 15 listopada 2017r. i mamy 7-mio dniowy termin na odwołanie się, to termin ten upływa 22 listopada 2017r. Oznacza to, że w dniu 22 listopada 2017r. do godziny 24:00 możemy nadać przesyłkę z odwołaniem na poczcie. Nie liczy się bowiem data fizycznego wpływu dokumentu do danego organu. Zachowanie terminu nastąpi wówczas, gdy nawet w ostatnim dniu terminu nadamy przesyłkę na poczcie.

Należy jednak pamiętać, że może to być tylko Poczta Polska. Zatem, aby zachować termin powinniśmy unikać nadawania przesyłek kurierem lub innymi placówkami pocztowymi. Wynika to z faktu, iż operatorem wyznaczonym jest operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. Obowiązki operatora wyznaczonego w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2015 r., pełniła Poczta Polska S.A. W dniu 30 czerwca 2015 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o wyborze Poczty Polskiej S.A. na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016–2025.

Należy pamiętać, że termin nie zostanie dochowany, jeżeli wprawdzie pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego przed upływem terminu, ale zostało ono zwrócone nadawcy w wyniku podania na przesyłce błędnego adresu organu administracji.

fot. Wiski - Fotolia.com

Poczta

Kiedy tak naprawdę upływa termin złożenia pisma w sądzie/urzędzie?


Co jeżeli nadamy korespondencję u innego operatora niż Poczta Polska? Nadanie pisma w placówce pocztowej zagranicznego operatora lub w placówce pocztowej polskiego operatora pocztowego, ale niemającego statusu operatora wyznaczonego, przed dniem upływu terminu nie prowadzi do zachowania terminu – chyba że pismo dotarło do adresata przed upływem tego terminu.

Nadaję przesyłkę ostatniego dnia na poczcie zagranicą czy termin zostanie zachowany? Dla zachowania ustawowego terminu konieczne jest, aby pismo nadane za granicą zostało przed upływem terminu przekazane polskiej placówce pocztowej, bowiem o zachowaniu terminu dokonania czynności decyduje nie data nadania pisma za granicą, ale data jego przekazania polskiemu urzędowi pocztowemu.

Wobec tego należy pamiętać, że jeżeli pismo nadamy zagranicą ostatniego dnia terminu to przesyłka nie zostanie od razu przekazana do polskiej placówki pocztowej – wtedy termin nie zostanie zachowany. Należy pamiętać aby pisma, które nadajemy zagranicą nadać odpowiednio (3-4) dni wcześniej.

Co jeżeli nadam odwołanie na Poczcie Polskiej listem zwykłym i nie będę miała potwierdzenia nadania? Jeżeli osoba zainteresowana nadała pismo jako zwykłą przesyłkę, tj. wrzuciła pismo do skrzynki pocztowej, i nie ma pokwitowania nadania, to rozstrzygające znaczenie co do ustalenia daty nadania tego pisma ma data stempla pocztowego, a nie ewentualna adnotacja na kopercie dokonana przez zainteresowaną osobę i stwierdzająca dokładną chwilę wrzucenia przesyłki do skrzynki pocztowej.

Co jeżeli termin wniesienia odwołania/złożenia PIT upływa w sobotę? Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zatem termin do wniesienia odwołania/złożenia PIT upływa w najbliższy poniedziałek.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: