eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowy terminowe: wypowiedzenie nie zawsze możliwe

Umowy terminowe: wypowiedzenie nie zawsze możliwe

2008-03-09 00:50

Okres wypowiedzenia umowy o pracę powinien być zgodny z przepisami kodeksu pracy. W przypadku umów terminowych pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie takiej umowy, jednakże nie zawsze ma on możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z pracownikiem.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie pracy kluczowe dla pracowników

Większość umów o pracę może zostać rozwiązanych za wypowiedzeniem. W przypadku umów bezterminowych, musi tutaj zostać podana przyczyna wypowiedzenia. Przyczynę taką należy wskazać także w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Natomiast zawarcie między stronami umowy terminowej zwalnia strony od obowiązku jej podawania.

Nie zawsze jednak umowa terminowa może być wcześniej rozwiązana za wypowiedzeniem, a gdy pracodawca zrobi to niezgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik zatrudniony na jej podstawie ma prawo do odszkodowania. Niestety przy tego typu umowach w przypadku ich wadliwego rozwiązania, pracownik nie może liczyć na przywrócenie do pracy (z wyjątkiem kobiet w ciąży i pracowników na urlopie macierzyńskim).

To, czy umowa terminowa może zostać wcześniej rozwiązana za wypowiedzeniem, zależy od jej rodzaju. W niektórych z nich ustawodawca bowiem taką możliwość przewidział, przy innych nałożył dodatkowe warunki.

Umowa na okres próbny

Umowa taka co do zasady ma służyć sprawdzeniu przez pracodawcę kompetencji pracownika oraz zapoznaniu się tego ostatniego z warunkami pracy w zatrudniającej jednostce. Może ona być wcześniej rozwiązana za porozumieniem stron bez konieczności zastrzegania takiej możliwości w treści samej umowy. Możliwe jest także jej wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia wynosi tutaj:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa o pracę na zastępstwo

Jak sama nazwa wskazuje, umowa ta jest zawierana w celu zastępowania w pracy innego pracownika, który jest w niej nieobecny z przyczyn uzasadnionych, np. z powodu choroby, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego i innych (art. 25 par. 1 k.p). Umowa taka ulega rozwiązaniu – podobnie jak każda umowa na czas określony – z upływem terminu, na który ją zawarto, a więc z chwilą powrotu do pracy nieobecnego stałego pracownika. Umowę tę można jednak rozwiązać także za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia w tym przypadku zawsze wynosi trzy dni robocze (art. 331 k.p.).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: