eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Projekt zmian KP: ruchomy czas pracy i dłuższy okres rozliczeniowy

Projekt zmian KP: ruchomy czas pracy i dłuższy okres rozliczeniowy

2013-01-22 13:25

Projekt zmian KP: ruchomy czas pracy i dłuższy okres rozliczeniowy

Czas pracy © fot. mat. prasowe

MPiPS przedstawiło projekt zmian Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy. Zmiany mają polegać na wprowadzeniu do KP przepisów pozwalających na bardziej elastyczną organizację czasu pracy.

Przeczytaj także: Elastyczny czas pracy korzystny tylko dla pracodawcy?

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach o czasie pracy dotyczących okresów rozliczeniowych czasu pracy, a także uregulowanie zasad stosowania tzw. ruchomego czasu pracy.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy

W zakresie okresów rozliczeniowych czasu pracy projekt ten przewiduje:
 1. zmiany w długości okresu rozliczeniowego czasu pracy w systemach równoważnego czasu pracy (z art. 135 i 137 KP)

  Obecnie w systemie równoważnego czasu pracy można stosować okres rozliczeniowy nieprzekraczający 1 miesiąca, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie go do maksymalnie 3 miesięcy, a przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych – do maksymalnie 4 miesięcy.

  Projekt przewiduje, że nadal co do zasady w tym systemie można będzie stosować 1-miesięczny okres rozliczeniowy, natomiast i w szczególnie uzasadnionych przypadkach i przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych – mógłby on być przedłużony do 4 miesięcy. Dotyczyłoby to także pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych (jeżeli pracodawca stosuje do nich system równoważnego czasu pracy, o którym mowa w art. 137 KP, czyli z możliwością przedłużenia dobowego czasu pracy do 24 godzin).
 2. umożliwienie przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy powyżej 4 miesięcy – do maksymalnie 12 miesięcy

  Projekt zakłada, że dopuszczalne będzie przedłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy z 4 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy - jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy i przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Takie przedłużanie okresu rozliczeniowego byłoby możliwe:
 • w tzw. podstawowym systemie czasu pracy (praca 8 godzin na dobę – art. 129 KP),
 • W systemach równoważnego czasu pracy (praca do 12 godzin na dobę i do 24 godzin na dobę; to drugie dotyczy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych – art. 135 i 137 KP),
 • w systemie przerywanego czasu pracy (praca 8 godzin na dobę, z maksymalnie 5-godzinną przerwą w trakcie dnia – art. 139 KP).
Dłuższy niż 4-miesięczny okres rozliczeniowy mógłby być ustalany:
 1. w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a KP albo
 2. w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.
Projekt przewiduje, że jeżeli przedłużenie okresu rozliczeniowego zostanie uzgodnione w porozumieniu (a nie układzie zbiorowym), to pracodawca będzie miał obowiązek przekazać kopię tego porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od jego zawarcia.

fot. mat. prasowe

Czas pracy

Projekt zakłada, że dopuszczalne będzie przedłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy z 4 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy - jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.


Ruchomy czas pracy

Projekt przewiduje także wprowadzenie do KP przepisów regulujących zasady stosowania ruchomego czasu pracy. Przepisy te pozwalałyby na stosowanie ruchomego czasu pracy w dwóch odmianach:
 • po pierwsze - możliwe byłoby ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników

  Pracodawca mógłby wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni pracy także w ten sposób, iż w kolejnym dniu pracownik rozpoczynałby pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim (np. we wtorek o godz. 10.00, w środę – o godz. 8.00) i taka praca nie byłaby pracą nadliczbową. Pracodawca musiałby natomiast zachowywać przepisy o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
 • po drugie – możliwe byłoby określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę (wielu pracodawców stosuje to już obecnie, ale bez wyraźnej podstawy prawnej w KP).
W tym przypadku to pracownik decydowałaby o konkretnej godzinie rozpoczęcia pracy (w wyznaczonych ramach) i gdyby w kolejnym dniu podjął pracę wcześniej niż w dniu poprzednim, to taka praca nie byłaby pracą nadliczbową. Także w tym przypadku konieczne byłoby przestrzeganie przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.

Projekt przewiduje, że ruchomy czas pracy byłby wprowadzany w takim samym trybie jak przedłużony do maksymalnie 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy (czyli w układzie zbiorowym albo porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi albo z przedstawicielami pracowników). Ponadto mógłby on być stosowany (w obu wariantach) także na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika.

W połowie grudnia 2012 r. projekt został przesłany do konsultacji międzyresortowych i do zaopiniowania przez partnerów społecznych. Zmiany miałyby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca nastąpującego po miesiącu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych w wersji z 14.12.2012 r. ( www.mpips.gov.pl)

Przeczytaj także

Plan urlopów 2013

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: