eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Administracja rządowa: dłuższy czasu pracy urzędnika

Administracja rządowa: dłuższy czasu pracy urzędnika

2013-12-03 00:25

Administracja rządowa: dłuższy czasu pracy urzędnika

Wydłużenie czasu pracy urzędnika © weintel - Fotolia.com

Zaproponowana nowelizacja ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastosowanie bardziej elastycznej organizacji czasu pracy w urzędach administracji rządowej. Rozliczanie czasu pracy w miesiącach, wydłużenie okresów rozliczeniowych to tylko część propozycji, jakie zakłada projekt przedmiotowej nowelizacji.

Przeczytaj także: Przerywany system czasu pracy: nowe regulacje

Zaproponowana nowelizacja ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505) zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastosowanie bardziej elastycznej organizacji czasu pracy w urzędach administracji rządowej. Rozliczanie czasu pracy w miesiącach, wydłużenie okresów rozliczeniowych to tylko część propozycji, jakie zakłada projekt przedmiotowej nowelizacji.

Wprowadzenie regulacji prawnych określających zasady i tryb przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy oraz szczególny dla służby cywilnej tryb wprowadzania tzw. ruchomego czasu pracy, który stosowany byłby w urzędach administracji rządowej na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy (z art. 1401 dodanego w ramach nowelizacji Kodeksu pracy) to główne założenia nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

Projektodawca wskazał, że wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy umożliwi pracodawcom racjonalne gospodarowanie czasem pracy, stosownie do zapotrzebowania na pracę w danym okresie oraz ułatwi rekompensowanie pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy. Elastyczność będzie przejawiała się w tym, że dyrektor generalny urzędu, w którym występuje zmienne zapotrzebowanie na wykonywanie określonych zadań, może planować większą liczbę godzin pracy w okresach dużego zapotrzebowania na pracę, a mniejszą w pozostałych okresach.

W związku z tym, że w służbie cywilnej jedyną formą zrekompensowania członkowi korpusu służby cywilnej pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych jest udzielenie mu czasu wolnego od pracy, projektodawca zaproponował wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego okresu rozliczeniowego w podstawowym systemie czasu pracy do 4 miesięcy, tak jak to wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Jednocześnie, zaproponowano przedłużenie w każdym z dwóch systemów czasu pracy przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

fot. weintel - Fotolia.com

Wydłużenie czasu pracy urzędnika

Zaproponowana nowelizacja ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastosowanie bardziej elastycznej organizacji czasu pracy w urzędach administracji rządowej.


Ponadto, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym liczba godzin przepracowanych przez członka korpusu służby cywilnej w poszczególnych miesiącach podlegałaby znacznym wahaniom, zaproponowano przepis stanowiący o wynagrodzeniu członka korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie przedmiotowe byłoby określone stałą stawką miesięczną, przysługiwałoby w jednakowej wysokości za każdy miesiąc okresu rozliczeniowego, bez względu na liczbę godzin przepracowanych w poszczególnych miesiącach w ramach rozkładu czasu pracy ustalonego dla członka korpusu służby cywilnej. W stałej wysokości wynagrodzenie przysługiwałoby również w miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nie miałby obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym lub wykorzystywanie czasu wolnego lub dni wolnych od pracy z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Wprowadzenie opisanych powyżej rozwiązań powinno umożliwić bardziej racjonalne planowanie czasu pracy w urzędach, a także dostosowane do specyfiki działania urzędów realizujących zadania o różnym charakterze. Zmiany te mają również umożliwić petentom administracji załatwienia swoich spraw w danym urzędzie w dogodniejszym dla nich czasie.

Projektowana zmiana nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa, ani budżety jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast będą wywierać wpływ na rynek pracy, umożliwiając dyrektorom generalnym urzędów elastyczne planowanie procesu pracy, w dostosowaniu do zmieniającego się natężenia zadań realizowanych przez urzędy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: