eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Funkcjonariusze mundurowi a urlop ojcowski

Funkcjonariusze mundurowi a urlop ojcowski

2011-05-06 13:25

Funkcjonariusze mundurowi zyskają uprawnienia związane z rodzicielstwem podobne do tych, z których korzystają pracownicy w ramach Kodeksu pracy. Takie rozwiązania wprowadza uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: Urlop ojcowski: zmiany od I 2011

Funkcjonariusze mundurowi będą korzystać podobnie jak inni pracownicy z uprawnień rodzicielskich. Obecnie przepisy dotyczące służb mundurowych regulują jedynie uprawnienia z zakresu rodzicielstwa dla kobiet. Zmienione przepisy umożliwią korzystanie również funkcjonariuszom z urlopów ojcowskich oraz urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Nowe uprawnienia zyskają:
 • policjanci,
 • strażacy,
 • celnicy,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu,
 • funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • funkcjonariusze Agencji Wywiadu,
 • funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego.
Funkcjonariusze mundurowi będą mogli już w tym roku skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze tygodnia. Ponadto otrzymają oni prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego, a także innych uprawnień związanych z ochroną zatrudnienia przewidzianych w Kodeksie pracy, ponieważ w trakcie korzystania z tych urlopów nie będzie można ich zwolnić ze służby.

Na uwagę zasługuje fakt, że jeżeli oboje rodziców są funkcjonariuszami mundurowymi, tylko jedno z nich będzie mogło skorzystać z uprawnień z tytułu rodzicielstwa. Funkcjonariusze nie będą mogli również skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy jako alternatywy dla urlopu wychowawczego.

Ustawa została przekazana do Senatu RP i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z 1.04.2011 o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: