eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

2007-10-12 12:55

Przeczytaj także: Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie


Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r. (sygn. akt PKN 81/00, OSNP 2002/11/265) orzekł natomiast, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy nie może być uznane za ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, wobec czego pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna, choćby przed rozwiązaniem stosunku pracy posiadał ustalone prawo do emerytury.

Odprawa z każdego stosunku pracy

Jak wskazano na początku artykułu – odprawa emerytalna jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem, że jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Jednorazowa tego świadczenia polega jednak na tym, że pracownik który raz je otrzymał, nie może o nie ponownie wystąpić (nie może nabyć do niego ponownego prawa). Jeżeli jednak pracownik pozostaje w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą oraz rozwiązuje z każdym z nich umowę o pracę w związku przejściem na emeryturę – nabywa prawo do odprawy emerytalnej z tytułu każdego stosunku pracy. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 1984 r. (sygn. akt III PZP 44/84, OSNC 1985/7/89)

Odprawa emerytalna a wcześniejsza emerytura

Ustawodawca w kodeksie pracy wskazał warunki, jakie muszą być spełnione, aby pracownik mógł otrzymać odprawę emerytalną, zgodnie z którymi stosunek pracy musi ustać w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Przepis ten traktuje o emeryturze jedynie jako o świadczeniu przysługującemu pracownikowi, a nie sposobie, w jaki dany pracownik je nabył. Zauważyć zatem należy, iż zgodnie z powyższym ustawodawca w zakresie odprawy emerytalnej nie zastosował ograniczenia co do sposobu jej uzyskania. Tym samym przejście na wcześniejszą emeryturą także uprawnia pracownika do uzyskania odprawy emerytalnej.

Powyższe potwierdził także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11.01.2001 r. (sygn. akt I PKN 187/00, OSNP 2002/18/429).

poprzednia  

1 2 3

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: