eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

2007-10-12 12:55

Pracownicy mają prawo do skorzystania ze szczególnych świadczeń, w szczególności odpraw czy odszkodowań. Jednym z nich jest odprawa emerytalna. Jednak aby ją otrzymać pracownik musi spełnić ściśle określone warunki wynikające z przepisów prawa pracy.

Przeczytaj także: Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie

Art. 92 1 kodeksu pracy wskazuje, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo w przepisie tym wskazano, że pracownik, który odprawę taką otrzymał, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Na tym w zasadzie kończą się przepisy kodeksu pracy w zakresie odprawy rentowej lub emerytalnej. Budzą one jednak wiele wątpliwości i niejasności. Niektóre z nich postaramy się przedstawić w dalszej części niniejszego artykułu.

Odprawa emerytalna przysługuje tylko raz

Przede wszystkim przytoczone wyżej przepisy wskazują, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi tylko raz. Ten, który z niej skorzystał nie może nabyć do niej ponownego prawa. Z przepisów powyższych wynika także, iż pracownik który skorzystał z odprawy do renty inwalidzkiej nie może w przyszłości nabyć prawa do odprawy z tytułu przejścia na emeryturę. Jest to bowiem świadczenie jednorazowe. Dotyczy to także sytuacji, gdy pracownik przechodząc na częściową emeryturę skorzystał z takiej odprawy, po czym wrócił do pracy, podczas świadczenia której nabył prawo do pełnej emerytury. Tutaj także nie nabywa on prawa do ponownego świadczenia pieniężnego.

Powyższe znajduje także potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 1998 r. III APa 53/98 (Apel.-W-wa 1999/1/5), w którym to sąd wskazał, że ustawodawca ustalając prawo do odprawy emerytalnej jako uprawnienia jednorazowego uwzględnił możliwość wielokrotnego, a nie jednorazowego przechodzenia pracowników na emeryturę lub rentę. Wykluczył tym samym możliwość żądania wypłaty odprawy emerytalnej za każdym razem.

Zagwarantowana kwota minimalna

Art. 921 kodeksu pracy gwarantuje także pracownikom minimalną wartość odprawy emerytalnej. Otóż nie może ona być niższa, niż wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Dodać w tym miejscu należy, iż przepisy prawne określają jedynie dolną granicę takiej odprawy. Jeżeli natomiast w przepisach wewnętrznych zakładu pracy zostały zawarte warunki korzystniejsze dla pracownika – jak najbardziej mogą one zostać zastosowane. Tym samym pracodawca może wypłacić taką odprawę w wysokości np. dwu, czy trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę.

 

1 2 3

następna

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: