eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop okolicznościowy i inne zwolnienia

Urlop okolicznościowy i inne zwolnienia

2007-10-10 10:15

Przepisy prawa pracy pod nazwą zwolnień od pracy określają: przerwy dzienne, tygodniowe lub dłuższe oraz zwolnienia od pracy na część dnia roboczego. Pracownik ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a pracodawca nie może uznać nieobecności pracownika lub spóźnienia się za naruszenie obowiązku pracowniczego.

Przeczytaj także: Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy

Ze względu na przeznaczenie zwolnienia okolicznościowe możemy podzielić na:
  • urlopy szkoleniowe,
  • zwolnienia udzielone w celu załatwienia rodzinnych i osobistych spraw,
  • zwolnienia do wykonania obowiązków obywatelskich lub społecznych oraz obowiązków związanych z wykonywanym zawodem

Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika ze względu na szczególne okoliczności osobiste. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi udzielenia zwolnienia od pracy tzw. urlopu okolicznościowego. Pracownik musi jednak zgłosić pracodawcy o swojej nieobecności w pracy i podać termin. Zwolnienie z pracy nie musi być w terminie zdarzenia, jednakże pracownik powinien udowodnić zależność między zdarzeniem a terminem zwolnienia.

Wymagane jest, aby pracownik wykazał dokumenty potwierdzające zaistnienie wydarzenia uprawniającego do urlopu okolicznościowego (np. świadectwo urodzenia dziecka, akt zgonu). Urlop okolicznościowy jest gratyfikowany przez pracodawcę. Wynagrodzenie oblicza się według zasad tzw. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie uzyskane w miesiącu, w którym przypadł okres niewykonywania pracy.

Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do jednego lub dwóch dni wolnego, które przyznane są razem lub osobno (np. w przypadku pogrzebu jeden dzień przypada na dzień pogrzebu, a drugi należy się pracownikowi w dzień poprzedzający pogrzeb lub następujący po pogrzebie). W sytuacji, kiedy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym a termin zdarzenia, które usprawiedliwiałoby nieobecność pracownika pokrywa się z urlopem - pracownikowi dni wolne nie należą się.

Ilość dni urlopu okolicznościowego zależy od ważności zdarzenia i pokrewieństwa z pracownikiem. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281) wymienia okoliczności, kiedy pracodawca musi udzielić pracownikowi przerwy w pracy:
  • dwa dni urlopu okolicznościowego w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  • jeden dzień urlopu okolicznościowego w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Przeczytaj także: Urlop okolicznościowy Urlop okolicznościowy

 

1 2 3

następna

Odprawa emerytalna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: